Ekonomika ve spolupráci s logistikou eliminuje depresi

Samozvaných svatých pastýřů, co chtějí zachránit trpící věřící je všude nadbytek, ale z díla poznáme tvůrce, když přijde na dílo, tak najednou poznáváme to, že jsou tito duchovní spasitelé jenom mazaní obchodníci, co spatřují ve věřících svoje hloupé zákazníky. Po mě potopa a peníze nesmrdí, o tom je tento svět, ve kterém zloděj honí zloděje, a lhář honí lháře. Obrazně to celé připomíná mouchy a pavouky, moderní guru je jako pavouk, který uplete síť, a věřící jsou naivní mouchy, které on chytá do sítě ze sladkých slibů. Podobně ostatně funguje i reklama, ale zde každý už ví, že reklama dělá ze zákazníků hlupáky, ale v rovině víry, jsme více naivní a tak nás podraz mnoho mrzí. Jádrem problému lidské společnosti je sobectví, jenom malá elitní skupina sobců, zde má výhody a jistoty, díky tomu že je v centru konzumního systému, a pomocí násilí parazituje na veliké skupině sobců, co musí platit veliké daně, a dodržovat morálku a zákony.
Následkem je snaha o uniknutí, z tohoto konzumního očistce do; snů, pohádek, umění, drog, závislostí, atd. pokud příčinu nelze odstranit tak nelze ani depresi u lidí odstranit. Všude kde jde je organizovaná společnost, tam je i centralizace, a někdo z centra tuto společnost násilně ovládá, když stará forma násilí nefunguje, tak brzo jistě vznikne nová forma násilí. Přichází moderní doba, ve které bude každý člověk v civilizaci, od narození do smrti všude tajně sledován, a vše bude uloženo do centrální tajné databáze, počítače vyhodnotí systémově problémové jedince, a policie tyto jednice tajně pochytá a přepraví je do převýchovného tábora na Sibiři. Televize nám ukáže to, jak se mají lidi v převýchovných táborech na Sibiře velmi dobře, ve skutečnosti zde ale budou veliké plynové komory, a veliká krematoria, historie se bude zase bohužel opakovat.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]