Politici jsou ekonomicky negramotní a následkem je ekonomická krize, je třeba globálně politiky nahradit za umělou inteligenci která bude rozumět ekonomice, a tak se už nebude plýtvat penězi a jinými hodnotami.

Každý hříšník dostane do hlavy svatý čip, který promění čerta na anděla, který nelže a nekrade, aby se neplýtvalo drahými čipy na nekvalitní hříšníky tak se nejprve zavede globálně každoroční testování hříšníků a ten kdo v testech kvality neuspěje bude optimálně eliminován.

Veliký nedostatek zaměstnanců se vyřeší pomocí; automatizace, optimalizace, digitalizace, globalizace, robotizace atd. mnozí namítnou že je to chybou jednat s lidmi zle, zapomínají ale na to, že zde jsou totality a války a zde se s lidmi jedná zle.

Dobře se jedná jenom s tím, co má zde vysokou hodnotu, proto dobře jednáme jenom s mocnými a bohatými lidmi, rovnost je zde jenom ve smrti. Podívejme se do přírody, zde vše, co je nekvalitní to se stává potravou pro to, co je kvalitní, díky tomu se v přírodě eliminuje degenerace a přemnožení, násilí je přirozenou součástí života.