Největším zdrojem plýtvání je naše hříšné genetické tělo, snažíme se tělu dopřát pohodlí a následkem je veliké plýtvání penězi a časem, je třeba nahradit lidské tělo za počítač ve kterém budou informace a programy. Podívejme se do průmyslu, jak se zde všude nasazují stroje a roboti, lidská práce je drahá a nekvalitní, naskenujeme ve virtuální realitě každého člověka na světě a on bude existovat už jenom v počítači napojeném na virtuální realitu. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a místo lidí zde budou veliké regály plné počítačů.

Místo jmen a titulů bude mít každý jenom globální identifikační číslo, nemá smysl se snažit o vytvoření dokonalého genetického člověka, je třeba konečně pochopit to že lidské tělo má mnoho limitů které nelze překonat, vše je zde dočasně s tím se nedá bohužel nic dělat, bude to veliký skok pro naši společnost do zcela nové reality, ve které zde už nebudou možné chyby, protože vše bude mít pod kontrolu GVKB umělá inteligence která eliminuje v zárodku chyby které by mohli nějak poškodit systém.