Na počátku naší kulturní civilizace je egoistické myšlení, které z nás učinilo egoisty, a tak jsme stvořili egoismus, jako jedinou pravou svatou ideologii, která rozděluje lidi na elitu a lůzu. Mnohokráte zde byla snaha egoistickou ideologii nahradit altruistickou ideologií, ale altruismus se vždy ukázal jako systém, který nefunguje, protože dobrota je žebrota a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

Války a pandemie nám jasně ukázali to, že naší společnosti vládne egoismus a v tomto systému si může elita s lůzou dělat, co jí napadne a lůza se tomu nemůže nijak bránit. Děti se učí ve škole, že zde byl vývoj naší kultury, který postupoval od otroctví ke kapitalismu a že socialismus se ukázal, jako systém, který nefunguje, pravdou ale je že všechny ideologie mají v jádru egoismus, protože v každé ideologii byla vždy mocná elita a bezmocná lůza, rozdíly byli jenom v tom, jak elita manipulovala s lůzou.

Elita neustále hledá programy, které jí umožní snadnou manipulaci s lůzou, když starý program nefunguje tak se vyzkouší nový program, v současnosti k manipulaci elita využívá dluhy, kdy ona půjčuje lůze peníze a tím se stává lůza na elitě mnoho závislá a poslušně slouží elitě. Pokud chceme porozumět světu, ve kterém žijeme, musíme porozumět logicky egoismu, jak on funguje, protože za vším není zde pravda a láska, ale pokrytecký egoismus!

Vše zde stvořila evoluční situace a ona se vším v nás a okolo nás i manipuluje, není zde jiný všemocný svatý stvořitel JHVH, který by z ničeho stvořil vesmír a člověka, to jsou jenom ubohé svaté pohádky pro naivní hloupé ubožáky! Naše myšlení vychází ze situace, ve které se nacházíme a snažíme se situaci mít pod kontrolou, abychom se zde měli dobře, pokud jsme v takové situaci, kdy je pro nás altruismus výhodný tak se z nás i stávají altruisté a pokud jsme v situaci kdy pro nás je výhodný egoismus tak se z nás stávají egoisté.

Zvířata ve smečce se k sobě chovají altruisticky, protože jsou na sobě existenčně závislá, jakmile ale existenční závislost pomine, tak zde najednou místo altruismu egoismus je. Se ziskem výhody dochází ke vzniku egoismu a závislosti na výhodách, čím více má jedinec nebo národ výhod, tím více je zde i zastoupen egoismus a společnost se rozděluje na elitu a lůzu. Pokud bychom všem lidem na světě vzali všechny výhody, automaticky by i zaniknul na světě egoismus a už by zde nebyla elita a lůza.