Pokud chybně zacházíme s citlivým přístrojem tak jej rozbijeme, člověk je podobný citlivému přístroji a pokud se špatně zachází s člověkem tak on onemocní a zemře. Začali jsme pro dopravu používat letadla, a pokud s letadlem necitlivě zacházíme tak letadlo spadne na zem a rozbije se na kusy, lidi, co v letadle cestují, zahynou, pokud se jim nepodaří použít padák. Letadla se vyrábí jinak než osobní automobily a jinak probíhá u nich i údržba a jejich řízení, protože když se zastaví osobní automobil nic se neděje, a zavolá se pomoc, která automobil opraví, nebo jej odveze do opravny, u letadel zastavení a čekání na servis není možné a následuje havárie letadla.

Stroj je možné vypnout, když jej nepotřebujeme a zapneme jej, když jej zase potřebujeme, pokud není potřeba aktivita u živého systému, tak živý systém spí nebo odpočívá, ale nemůže se již živý systém vypnout tak jako je to možné u stroje. Zde je zásadní rozdíl mezi živými a neživými systémy, čím více je systém živý, tím více se i dokáže bránit tomu, aby přestal fungovat a zemřel, inteligence je systém, který chrání život před smrtí, nemocemi, konkurenty, problémy atd. stroj nepotřebuje inteligenci, protože nemůže onemocnět a zemřít.

Živý systém ale zde nedokáže žít dlouho, a tak tento existenční problém řeší pomocí toho, že se rozmnožuje, některé formy života se starají dlouho o svoje potomstvo. Člověk začal používat inteligenci k vytvoření systému, který mu zajišťuje mnoho výhod, jde o kulturní civilizaci, naše inteligence neustále mnoho experimentuje a z chyb se poučuje, zprvu jsme experimentovali se zvířaty a rostlinami, potom jsem začali mnoho experimentovat s dětmi a později i s dospělými lidmi.

Rozsah našeho poznání; vědy, techniky, umění, ideologie, ekonomiky, léčení nemocí atd. začal být veliký, následkem logicky bylo to, že jsme se začali specializovat na nějaké speciální činnosti, které potom vykonáváme mnohdy i celý život. Problémem začalo být komplexní pochopení světa, ve kterém člověk existoval, protože každý specialista vnímal tento svět jenom ze svého pohledu a nedokázal se na svět podívat komplexně z mnoha pohledů, takto vzniknul nový obor, kterému říkáme populismus, populismus se snaží vysvětlit populárně lidem to, jak něco, co je jim mnoho vzdálené funguje a jaké to má výhody a nevýhody.

Máme zde proto třeba populární filmy, populární písničky, populární knihy, populární herce atd. nejpopulárnější herecká role je Ježíš Kristus, který byl divadelní postavou na Římském divadle několik století, a tak na počátku našeho letopočtu vzniknulo z těchto populárních divadelních her v Římě moderní Křesťanství, ze kterého se stalo největší světové náboženství. Křesťanství se podívalo komplexně na naše lidské poznání a populárně lidem vysvětlilo, že inteligence má zde větší hodnotu než výhody, protože výhody zde jsou vždy jenom krátce, kdežto inteligence je zde neustále.

Svět se rozdělil na dvě skupiny a jedna skupina je proti Křesťanství, protože miluje výhody, více než inteligenci, druhá skupina je pro Křesťanství, protože miluje inteligenci více než výhody. Spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by se lakomec vzdal svých výhod a stal se tak křesťanem, jenom ten, kdo není lakomý se dokáže vzdát svých výhod, a tak se stane pravým křesťanem, který miluje svojí inteligenci, a tak je duševně svobodný.

Drogy vytvářejí v lidech lakomost a závislost na výhodách, výhody jsou silnou drogou a proměňují lidi v ubohé bezcitné a bezcharakterní stroje na peníze, které i ve svém spánku myslí nejvíce na to, jak získávat peníze a výhody. Drogy jsou veliké pokušení, je snadné tomuto pokušení podlehnout a je těžké přestat brát drogy, a tak získat zpět inteligenci. Nestačí na cigarety psát varující nápisy, je třeba změnit společnost tak aby zde nikdo už neměl chuť na cigaretu nebo alkohol či jinou drogu, základem pro novou společnost musí být zásadně nový člověk, který je natolik inteligentní že ke svému životu nepotřebuje chemické ani ideologické drogy.

Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. V této meditační myšlence je populární cesta k novému inteligentnímu člověku, který ví, že inteligence je více než výhody a drogy. Současný svět to je veliká nemocnice a já vám dávám možnost proměnit tuto nemocnici kde je bída a deprese v ekonomický ráj kde je bohatství a láska. Každý marně v této ubohé nemocnici hledá bohatství a lásku, bohatý je ten, kdo je spokojený s tím, co má a lásku má ten kdo je inteligentní natolik že není závislý na tom, co mu škodí. Mnozí sice uznají, že jim říkám svatou pravdu, ale nemají už sílu tuto pravdu přijmout a skončit s minulostí, ve které neměl jejich život smysl a drogy s nimi manipulovali jako s ubohými loutkami.

V minulosti byla pravda vždy pronásledována a ten kdo se odvážil pravdu nahlas říkat, se stával mučedníkem kterého lháři mučili a zabili, ten kdo je závislý na drogách lže a krade aby měl svoje drogy, není důležité, jak vypadáme a co říkáme, důležité je jak žijeme, protože život rychle uteče a po smrti zde nic není, jenom naivní hloupé děti věří na politické pohádky a posmrtný život, přestaňte jako děti věřit na drogy a výhody, podívejte se na to co drogy a výhody způsobili, díky drogám a výhodám zde jsou; sekty, mafie, drogy, fanatici, kasty, války, vězení, mučení, znásilňování, sebevraždy, deprese, hladomory, epidemie, krize, nemoci, atd.

Dosud duševně spíte je třeba se duševně probudit z vašeho dlouhého duševního spánku který zde byl díky drogám, tam kde existuje deprese tam je i závislost na drogách. Najít v současnosti někoho kdo nemá deprese, je jako hledat jehlu v kupě sena, zakrátko bude nutné drogy dávat do pitné vody a potravin, aby lidi zde neměli deprese a měli neustále v sobě dostatek drog, co jim pomohou se zbavit deprese. Konzumní civilizace z vás dělá ubohé stroje na peníze bez citu a charakteru, když nemáte to, co milujete a potřebujete tak sebevraždy pácháte, někdo se odvážně upálí na veřejnosti a jiný zase zbaběle skočí z veliké výšky, ukázal jsem vám populárně pravdu i cestu do ráje, komu není ale rady, tomu bohužel nemohu pomoci.