Deprese stvořila život, protože díky zlu zde vzniká dobro, čím větší je zde míra deprese u živých systémů, tím rychleji zde pokračuje i evoluční vývoj, nebo tvorba civilizace. Takže stvořitelem zde je chyba, která vyvolala problém a problém potom vyvolal depresi a po nalezení drogy byla deprese na nějakou dobu utlumená. Každá droga po určité době ztrácí svoji hodnotu a musí být nahrazena jinou novou drogou která je vývojově dokonalejší. Možná si někdo řekne, proč se deprese neodstranila bez použití drogy? Droga znamená stimulaci v depresi a pokud zmizela stimulace tak zde byl zase problém a tento problém mohla vyřešit jenom droga. Deprese nutí systém k agresivitě a aktivitě bez tohoto zla by se život zastavil. Drogy jsou prostě součástí našeho života a tvrdit to, že drogy jsou zlo, které musíme agresivně eliminovat je chybou.

Drogy jsou jako systém a jde o to abychom tomuto složitému systému porozuměli, a tak nám tento systém již nevládnul ale sloužil, tak jako nám slouží mnohé jiné, čemu jsme už porozuměli. Jde o to na vše používat jenom správné drogy a ty správně dávkovat, takto pracuje třeba lékař, který pečlivě vybírá správné drogy a ty správně dávkuje, stejně postupuje i hudebník který použije správnou hudbu a správně jí dávkuje. Amatér použije většinou chybou drogu a chybě jí dávkuje v tom je jádro problému, jak zamezit zde tomu, aby amatéři mohli používat chybné drogy a chybně si je dávkovat? Drogy může i vyrobit naše tělo, pokud není naše tělo špínou poškozené natolik, že už nedokáže vyrobit pro tělo ty správné drogy a správně je nadávkovat. Droga je jako olej ve stroji, který stroj maže, aby se nezadřel, pokud je ve stroji čistý a správný olej ve správném množství tak stroj i dokonale funguje.