Vše, co zde podléhá změnám to je nedokonalé, zákon příčiny a následku je dokonalý, protože nepodléhá změnám, zákony, které vytvářejí lidi jsou nedokonalé, protože podléhají změnám. Jakmile se člověk narodí tak jeho životní příběh je o neustálých změnách, které se odehrávají v člověku a okolo člověka, vše je zde nejisté a jenom smrt je zde jistá!

Změny jsou; malé a veliké, příjemné a nepříjemné, rychlé a pomalé, očekávané a neočekávané, obyčejné a neobyčejné atd. jelikož díky změnám existujeme v nedokonalé realitě tak se snažíme dosáhnout dokonalosti tím, že vytvoříme realitu, kde bude minimum změn a tato realita se jmenuje monopol. 

Monopoly proměnili ráj na peklo, tam kde jsou lidi rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole tam je u moci monopol, konkurence je tak už jenom v přírodě mezi zvířaty, pokud by mohli demokratické volby eliminovat monopoly tak by se okamžitě demokratické volby zakázali.

Když lidi tak milují monopol tak vytvoříme novou společnost založenou na tom, že všemu bude globálně kralovat jenom umělá inteligence a tím skončí problémy s tím, že lidi dělali chyby. Nastane nahrazování lidí za roboty a vše to skončí tím, že poslední malá nahá skupina lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem a na cedulce bude napsáno PRACUJCÍ OPICE.