Dogmatická totalita je továrnou na psychické nemoci

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Všude kde lidi používají peníze tam je i dogmatická totalita, čím větší se závislost na penězích tím větší je zde i množství psychických nemocí, peníze jsou návykovou drogou, na které jsou lidi závislí, vše zde jsou příčiny a jejich následky, napětí mezi protiklady je zdrojem energie pro realitu, ve které vše existuje.

Realita to je proces založený na recyklaci, neustále z malého vzniká veliké, a to se po čase rozpadá na malé, vše je nejisté a jenom smrt je jistá, a proto je zde snaha smrti uniknout pomocí rozmnožování a pokračovat tak evolučně ve svém potomstvu.

Vše je zde ohraničeno a překročit tyto hranice je nemožné nebo to vyžaduje mnoho času a energie, můžeme z reality zbaběle uniknout do světa iluzí pomocí drog nebo víry v zázraky, tento únik proměňuje lidi v pitomce, co mají pitomou náladu. Neřeš to, co stejně nevyřešíš a začni pít slivovici a kouřit cigarety to je moderní psychický očistec!

Mnoho let se zamýšlím nad tím, aby lidi nedělali chyby, dospěl jsem k tomu, že příčinou lidských chyb je genetické lidské tělo, které není dokonalé, a proto lidi dělají chyby. Budeme muset lidi ve virtuální realitě naskenovat a po naskenování lidská těla v krematoriu eliminovat globálně, nejsou lidi tak nejsou chyby a problémy.

Lidi budou existovat jenom v GVKB virtuální realitě kde budou pod dohledem umělé inteligence, tím skončí; politika, náboženství, školství, peníze, vlastnictví, rodina, protekce, vandalismus, pandemie, války atd. Konečně budeme moci cestovat rychle a levně po celém světě pomocí optických kabelů, podívejte se na úspěšné lidi, jak mnoho cestují, protože jim to přináší veliký užitek.

Proč ale trávit na cestách mnoho času, když je možné cestovat optickým kabelem a být kdekoli na světě za pouhou sekundu! Všeho se vzdej a potom mě následuj, nestačí se vzdát peněz a výhod, je třeba se vzdát i svého těla a být jenom virtuální bytostí, která už nepotřebuje peníze a výhody! Lidí je dneska na světě jako sraček a následkem je zde pandemie, která lidské sračky po milionech eliminuje, komu není rady tomu není pomoci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *