Často se každý dělník setkal s tím, že mu byla přidělená špatná práce, pokud jste tuto práci odmítli tak následoval trest, proč se nikdy nepřidělí špatná práce řediteli? Zkuste si přidělit špatnou práci řediteli a narazíte na to, že jste drzí a následuje potrestání za vaši drzost. Moderní špatnou prací je psaní diplomové práce, se kterou má student mnoho práce a zisk z této práce je nulový, opakem špatné práce je dobrá práce, ze které je veliký zisk a někdy i popularita.

V minulosti zde byla povinná vojenská služba šlo o špatnou práci, za kterou jste nedostali zaplaceno, šlo o ekonomické znásilnění, kterému se lidi nemohli nijak bránit, podobná je situace, kdy je dlouho nezaměstnaný člověk nucen pokryteckou společností k tomu, aby dělal zadarmo pomocné veřejné práce 80 hodin měsíčně, většinou šlo o venkovní úklid. V Číně mnoho lidí pracuje ve vězení zadarmo jde o moderní otroctví, otroctví nezaniklo jenom se evolučně změnilo!