Toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme. Se vznikem života automaticky vzniklo i toužení a tím i soužení, protože bylo obtížné toužení uspokojit, když se jedno toužení uspokojilo tak automaticky vzniklo jiné toužení. Toužení je jako oheň, a tak profesionálům slouží a amatérům poroučí, často je zde veliká agrese, aby se mohlo toužení uspokojit, a tak zde vznikly koncentrační tábory a začali se používat atomové bomby. Krize a problémy vycházejí z našeho toužení, kdy se snažíme agresivně získat to co milujeme a potřebujeme.

Podívejte se na elitu z hlediska toužení a spatříte sobecké svině, které díky veliké agresi získali zde velikou moc a veliké bohatství, jenže se proměnili v ubohé stroje na peníze bez citu a charakteru, které mají strach o to, co zde získali pomocí veliké agresivity. Nejběžnější toužení je toužení po zdrojích a servisu, ten, kdo má zde zdroje a servis existuje v ráji, a tak se zde má dobře. Díky toužení se stal život bojem a soutěží o to co milujeme a potřebujeme, díky boji a soutěži je zde evoluce a čistota, pokud se centralizací boj a soutěž potlačí dojde k degeneraci a je všude špína, toužení je nutnou součástí života a potlačovat agresivně toužení je zásadní chybou.

Problémem je tedy amatérský přístup k toužení a tento problém může logicky vyřešit jenom profesionální přístup k toužení. Profesionál ví, po čem je správné toužit a po čem není správné toužit, proto mu toužení slouží a umožňuje mu se zde mít dobře. Podívejme se na prezidenty a ředitele z pohledu profesionálního toužení, oni nevědí, po čem je správné toužit, a tak amatérsky chybují a následkem je globální ekonomická a politická krize. Situace musí určit po čem je správné toužit, nemůžou zde být sepsaná nějaká pevná ubohá svatá pravidla po čem je správné toužit, máme inteligenci, proto abychom jí používali a dokázali vyhodnotit složitou situaci a potom se rozhodnout po čem budeme profesionálně toužit.

Kdyby rady prezidentů a ředitelů měli nějakou hodnotu, tak by oni tyto rady i draze prodávali, jenže jejich rady zde žádnou trvalou hodnotu nemají, protože to jsou ubozí amatéři, kteří nedokážou správně vyhodnotit situaci a potom svoje toužení situaci přizpůsobit. Když čtu to, co napsala politická a podnikatelská elita, která rozhoduje zde o nás bez nás, tak mám sto chutí tuto světovou elitu přemístit do psychiatrické léčebny, a zde je podrobit dlouhodobému léčení, aby už nebyli psychicky nemocní toužením po moci a bohatství. Současná konzumní civilizace je jenom ubohým ekonomickým hřbitovem, kde se vše točí kolem mrtvých zákonů a mrtvých norem, ten, kdo nerespektuje mrtvé zákony a mrtvé normy, ten je za to potrestán, protože narušuje klid na tomto ekonomickém hřbitově, kde je u moci mrtvá politická a podnikatelská elita.