Zaměstnavatelé naivně očekávají od vysokoškoláků profesionální práci a brzo poznají že vysokoškoláci jsou amatéři, kde je příčina tohoto stavu? Příčinou je nedostatek konkurence, tam kde není dostatek konkurence tam dochází k tomu, že je práce vysokoškoláků amatérská. Statisticky je 99% práce kterou dělají vysokoškoláci amatérská a jenom 1 % jejich práce je profesionální, jak to otočit aby 99% práce vysokoškoláků bylo profesionální a jenom 1% práce vysokoškoláků bylo amatérskou prací.

Je to třeba udělat tak jako je to ve sportu, zde není možná protekce, díky které by se mohl mít dobře nějaký špatný sportovec, moderní digitální doba nám umožňuje monitorovat práci všech vysokoškoláků, a tím eliminovat protekci díky které je zde zaostalost a bída. Každý vysokoškolák je snadno nahraditelný lepším vysokoškolákem, nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, padni, komu padni. Není to nic osobního, je to o tom, že jak si to zde uděláme, takové to zde budeme mít, pořád platí to, že z díla poznáme tvůrce a za naši blbou náladu mohou nejvíce vysokoškoláci, oni zde rozhodují chybně o nás bez nás, ryba smrdí od hlav vysokoškoláků, o tom to zde je.