Socialismus a kapitalismus bude už brzo nahrazen digitalismem, a tak logicky vznikne digitální svaté písmo, každá kultura má svoje kulty, které jsou svaté, jak by to zde vypadalo, pokud bychom eliminovali kulturu z naší civilizace? Kultura je základem civilizace a pokud zde nejsou pevné základy tak se civilizace zhroutí, základem kultury jsou svatá pravidla ve svatém písmu, často dochází k tomu, že tato pravidla zestárnula, a tak nejsou lidem už svatá, a tak je potřeba nahradit stará pravidla za nová pravidla. Vše je zde hra o hodnoty a tato hra má svoje pravidla, pokud se situace změní je nutné změnit i pravidla hry, jde o to, aby nová pravidla byla správná a odpovídala nové situaci. 

Je vůbec možné vytvořit taková kulturní pravidla která budou vyhovovat všem lidem, když každý člověk je originál v originální situaci? Není důležitý egoistický zájem subjektu, ale důležitý je zájem objektu, malé se musí přizpůsobit velikému tak to zde všude pořád funguje! Zájem kulturní civilizace je jiný než zájem jednice, jedinec je loutkou, kterou ovládá kulturní civilizace, často je zde egoistická snaha o to, aby jedinec zde získal; moc, popularitu, výhody, jistoty, bohatství, svatost atd. následkem jsou dogmatické totality, které mezi sebou válčí, a tak se z lidí stávají ubožáci s nulovou hodnotou. 

Vše je zde o profesionální práci a člověk už nezvládá profesionální práci, a tak dojde evolučně k tomu, že bude člověk nahrazen za umělou inteligenci a autonomní roboty, nejsou lidi tak zde nejsou chyby. Proč si člověk podřízl větev, na které dlouho evolučně seděl? Člověk byl dobrý k tomu, co si dobrotu nezaslouží a tím si způsoboval problémy které nedokázal vyřešit, špatný hospodář zalévá plevel a krmí parazity. Problémem zde je nadbytek teorie a nedostatek praxe, příroda funguje opačně, zde je nadbytek praxe a nedostatek teorie, proto utíkáme z civilizace do čisté přírody, abychom zde načerpali dostatek zdraví, které nám poškodila špinavá civilizace.