Kdo zná boha? Nikdo z lidí nezná boha, a tak zde jsou jenom neznabozi a jejich jednání je deviantní, jediný rozdíl mezi devianty je v tom, jak veliká je jejich deviace, někdo je deviantní málo a jiný je deviantní hodně. Vše je o kontrole a trestu za deviantní jednání neznabohů, nezáleží na barvě pleti nebo vzdělání, devianti jsou mezi elitou i spodinou. Vše je o kauzalitě, která říká že každý problém zde má svoji příčinu, co je příčinou toho že neznáme boha, a tak se z nás stali devianti?

Příčinou je neznalost pravdy o času a prostoru ve které se každý nachází, chybujeme, protože nemáme správné informace, teorie v praxi nefungují. Bohem všemu jsou informace, díky kterým nechybujeme, navštívil jsi na internetu stránku nebo sociální síť a zde jsi se setkal s dezinformacemi které vytvořili deviantní neznabozi, veškerou reklamu mají na svědomí deviantní neznabozi, podle hesla z cizího krev neteče a peníze nesmrdí.

Co to jsou; války, revoluce, konflikty, krize, pandemie atd. to vše je následkem toho že lidi jsou deviantními neznabohy, podívejme se na to, kolik je zde neslušných slov, které deviantní neznabozi mnoho používají a neumí se tohoto zlozvyku zbavit, z dálky ten druhý vypadá jako anděl a z blízka spatříte čerta, vše je o tom že zde selhala kontrola nad deviantními neznabohy.

Je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip, který bude kontrolovat centrální nervový systém a napojí centrální nervový systém na GVKB umělou globální geniální inteligenci, tím se z čertů stanou konečně andělé, a tak zde na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, nikdo už nebude moci lhát a krást. Už bylo dost povrchních řešení, která nefungovala, do všeho dáváme čipy a na lidi jsme zapomněli, a tak to napravíme, a tím konzumní očistec eliminujeme a bude všem lidem na světě díky GVKB čipu líp.