Jakmile vznikla protekce tak následkem byl vznik deprese, pokud je zde chyba tak ta chyba má nějakou příčinu, vše zde jsou příčiny a jejich následky, napětí mezi protiklady je zdrojem energie, která se vším programově pohybuje, ty jsi jenom dočasným evolučním procesem s nulovou hodnotou pro evoluci. Stvořitelem naší kultury je protekce, pokud bychom z naší civilizace násilně eliminovali protekci tak naše civilizace rychle zanikne!

Dobytka je zde jako sraček a podle toho pastýři s dobytkem jednají, a tak ve zbytečné válce je obrovské množství mrtvého dobytka pro pastýře jenom nudou statistikou, pokud ale stářím v nemocnici zemře pastýř tak se státní smutek na dlouhou dobu vyhlašuje, jenom ve smrti jsme si rovní o tom to zde je že dobrota žebrota je a místo úspěchu zde mnoho ubohých náhražek pro dobytek je. Z dálky vypadá společnost jako konzumní ráj a z blízka spatříme konzumní očistec, vše je zde divadlo, a tak je každý hercem i divákem, pravda a láska je zde jenom za peníze!