Co to jsou vlastně všechny ty závislosti, se kterými máme po celý život problémy?

Tento svět je o závislostech, vše, co je zde schopné rozmnožování a růstu to je otrokem svých závislostí, to co je nahoře je závislé na tom, co je dole, a to co je dole je závislé na tom co je nahoře. Často je zde snaha, zbavit se závislostí, ve snaze získat výhody a jistoty, mnoho zaostalých národů se zbavilo závislosti na vyspělém národu, ale místo očekávané dobré nálady, se dostavila blbá nálada?

Stejně tak i mnoho dětí opustilo svoji rodinu a založilo si vlastní rodinu, zase se brzo dostavila blbá nálada. Mnohá závislost může vypadat jako chybná, ale když se té závislosti zbavíme, tak poznáme, že nebyla chybná, co to jsou vlastně všechny ty závislosti, se kterými máme po celý život problémy? Závislost je zde vždy mezi protiklady, veliké je závislé na malém a malé je závislé na velikém, dobro je závislé na zlu a zlo je závislé na dobru atd. tam kde nejsou protiklady, tam nejsou ani možné závislosti.

Věřící jsou závislí na kazatelích, kazatelé věřícím ukazují, co je správné a co je chybné, každá doba má jiné věřící a jiné kazatele, každé kázání je zde jenom dočasné a bude nahrazeno novým kázáním, stejně tak i každá víra je zde dočasně a bude nahrazená novou vírou. Jenom čas má dost času na to, aby poznal, který kazatel byl pro věřící správný a který byl chybný, jenom to, co je hodnotné dokáže odolat času a má to zde trvalou hodnotu.

Televize je dneska moderní kazatelnou, a zde slyšíme mnoho kázání o tom co je správné, od mnoha kazatelů, většina kazatelů jsou jenom loutkou, kterou ovládají závislosti, proto jsou jejich kázání ubohá a nemají pro nás žádnou hodnotu. Z díla spatříme kazatele, pokud za kazatelem není žádné hodnotné dílo, tak ten kazatel je jenom starou opicí, se zlatou korunou na hlavě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *