Co mě pokoušíte, pokrytci?

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Jelikož většina z vás nerozumí tomu, co Ježíš řekl, tak vám to vysvětlím, císař to je společnost a Bůh to je vaše ego, život lidí je o tom, že dostáváme a dáváme, mnoho hříšníků nechce dávat společnosti a svému egu, logicky jsou za to tvrdě potrestáni, vše je hra podle přirozených pravidel vycházejících ze situace ve které žijete, a ten kdo pravidla často hříšně porušuje ten je potrestán. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláš takové to máš, nepoukazuj na to že cizí lidé dělají chyby, ale přiznej si, že děláš často veliké chyby, a odmítáš se ze svých chyb poučit.

Farizeové byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l.. Velký vliv měla škola rabiho Šamaje, která razila přísnější způsob plnění Tóry, a škola rabiho Hilela, jež zastávala liberálnější postoje. Talmud „rozlišuje sedm druhů farizeů“ . Po zničení Druhého chrámu se stoupenci těchto farizejských proudu stali hlavními aktéry při vzniku rabínského judaismu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *