Co je to božský zážitek?

Zdroj informací
Bible
Genesis 3
1
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
2
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
4
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
5
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
6
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
7
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
8
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
9
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
10
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
11
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
12
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
13
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“
14
I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
15
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
16
Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
17
Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
18
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
19
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
20
Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.
21
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
22
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23
Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
24
Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
 
***************************************************************************
 
Jenom člověk se stydí za nahotu těla, dneska se stydíme i za psychickou nahotu, a tak duši krásně oblékáme, aby nikdo nespatřil naši nahou duši. Dítě se za nahotu nestydí a stud přichází teprve tehdy, když se dítě naučí mluvit, mluvení z nás učinilo pyšné pokrytecké hříšníky, co žijí v psychickém očistci, je třeba lidem mluvení globálně zakázat na věčné časy, ticho je nejlepším lékem na stres a depresi. Místo mluvení zde bude jenom klasická hudba, takové varhany v kostele to je božský zážitek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Podobné příspěvky

Vymývání mozků by se mělo globálně zakázat
Představme si, že by se rozhodla umělá globální inteligence, učinit z lidí idioty, pomocí ideologi...
Jak léčit nemoci?
V dnešní konzumní době, se konzumní svět stal velikou nemocnicí, ve které nemocný léčí nemocné, je...
Ano, sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují
Pokud jsi nemocný, měl bys hledat způsob jak se uzdravit, pokud jsi chudý, měl bys hledat způsob...
Svatý dogmatismus
Není zde demokratický kapitalismus, je zde svatý dogmatismus, mnoho let se snažím do hloubky pocho...
Proč pýcha peklem dýchá?
Inteligence touží po úspěchu a následkem je egoismus spojený s; invazí, extremismem, lakomostí, zr...
Proč věříme na zázraky?
Víme že v realitě nejsou možné zázraky protože zde jsou pravidla která nelze porušit, přesto zde j...
Cesta od hříšnosti ke svatosti
Z díla se pozná tvůrce, čas spravedlivě správná díla, od chybných odděluje, hříšník nedokáže vytvo...
Konzervatismus stvořil kariérismus
Aby se něco nezkazilo, tak to zakonzervujeme, jenže každá akce má zde i reakci, tím že jsme zde mn...
Kladivo na jinověrce
Ano, jinověrci chtějí žít v EU. Jedna věc je něco chtít a druhá věc je pro to i něco udělat abycho...
Civilizace z lidí udělala hříšníky
Bohu je neustále vyčítáno, že se nestará o svoje dílo, jak by to zde vypadalo, pokud by se bůh o v...
Hříšníky nemá nikdo rád
Láska je obchod, ve kterém je vše za výhody nebo peníze, život je hra a pravidla určuje situace ne...
Mariánský sloup v Praze z objektivního pohledu
Jsem pro to tento sloup postavit, ale ne na Staroměstském náměstí, vhodnějším místem pro tento slo...
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Tento web používá Akismet na redukci spamu