Podívejte se na RVHP které si zde hrálo na boha a ta hra rychle evolučně skončila, takových příkladů, kde si volové hrají na boha by se našli miliony. Nejspíše namítnete, nic nového pod sluncem, to že jsou lidi egoističtí pokrytci ví přeci každý je zbytečné o tom hovořit, hovořím o tom, proto že naše egoistické pokrytectví má za následek to, že ten druhý je nám pekelným očistcem, a tak si pořizujeme psy, protože z lidí se dneska stali díky egoistickému pokrytectví psychické mrtvoly.

Pandemie covid-19 v nahotě odhalila to, že si zde volové hrají na bohy, to že lidi umírají na nemoci není nic nového je to přirozenou součástí života, vše, co je živé to je zde dočasným evolučním experimentem. Je třeba konečně globálně zavést u lidí každoroční povinnou kontrolu objektivní hodnoty člověka, a nehodnotný genetický materiál se bude optimálně eliminovat.

Realita je o kvalitě, a to co je nekvalitní to se musí eliminovat jinak to nejde, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit zalévat plevel a krmit parazity, lidí je dneska na světě už jako much, následkem je to že zde jsou; konflikty, války, pandemie, krize, vandalismus, extrémismus, drogy, prostituce, mafie, cenzura atd.

Naše konzumní společnost je těžce nemocná a lékem je zde jenom kontrola hodnoty lidí, lidi musí konečně pochopit to, že pokud nebudou dokonalí tělesně a duševně tak skončí automaticky v krematoriu, pro nikoho na světě nebude výjimka nebo imunita, padni, komu padni!

Mnozí namítnou že člověk není zboží na trhu, u kterého se kontroluje kvalita a vadné zboží se eliminuje, pokud člověk není zboží, tak co je objektivně člověk? Člověk je parazitující invazní mimozemský druh, který vandalsky ničí ekosystém na planetě zemi, naše touha po poznání vesmíru, je jenom touhou invazně napadnou jiný zdravý ekosystém a vandalsky jej zničit.