Rozum, vědomosti, inteligence, víra, genialita, pracovitost, spolupráce atd. z nás dělá pány přírody. Člověk zde všemu kraluje, protože jsme evolučně vyspělejší než ostatní inteligentní formy života, vše je o tom umět překonat překážky, a tak dosáhnout cíle, čím více jsme evolučně vyspělejší tím větší překážky se nám staví do cesty.

Evoluce u naší civilizace je nahrazování starého za nové a chybného za správné, s nahrazováním je zde mnoho problémů, protože každé nahrazení je náročné na čas a peníze, proto je zde snaha staré a chybné dlouho draho opravovat a následkem je zaostalost a bída.

Všimnul jsem si toho, že když se kniha použije pro natočení filmu tak se z knihy vybere jenom to, co je hodnotné a zajímavé tím se ukazuje to, že knihy by se mohli optimalizovat tak, že by se vybralo z knih jenom to, co je hodnotné a zajímavé tím by klesli ceny knih a nervalo by nám čtení knih tak dlouho.

Podobně bychom mohli i postupovat u zákonů a pravidel, co je vlastně příčinou toho že je nějaký informační soubor zbytečně veliký? Příčinou je to že nemusíme informace už tesat do kamene a vytváříme informace snadno pomocí papíru nebo internetu, je to podobné fotografování.

Jakmile se stalo díky digitalizaci fotografování snadné a levné tak následkem byla inflace u fotek, hodnotu má to, co je složité a drahé. Dneska mají hodnotu databáze a programy, ale s příchodem umělé inteligence, bude vytváření databází a programování snadné a levné, a tak programy a databáze ztratí svoji velikou hodnotu.