Nejlepším lékem na psychiku je radost z dobré práce, člověk byl evolucí stvořen k práci a bez práce nemá jeho existence zde smysl, a tak má nemocnou psychiku. Dávat psychiky nemocným lidem v psychiatrické nemocnici léky na psychiku je chybou, protože léky mohou vyléčit jenom tělo a nemohou léčit psychiku, která je nemocná proto, že zde není pro lidi dostatek dobré práce.

Jak vlastně došlo evolučně k tomu, že místo dobré práce je pro lidi špatná práce to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu? V bibli je mytologický příběh o tom, jak Eva natrhala ovoce ze zakázaného stromu v ráji, když s Adamem toto ovoce pojedli, tak se naučili mluvení a jakmile začali mluvit, tak byli vyhnáni z psychického ráje do psychického očistce, protože se z nich stali hříšní neznabozi.

Mluvení je prvotní hřích, dokud dítě nemluví tak je bez hříchu, čím více umíme mluvit, tím většími jsme i hříšníky. Představme si společnost, ve které lidi neumí mluvit a jsou tak logicky i negramotní, v takové společnosti by lidi nelhali a tím by nemohli ani krást.

Pořizujeme si psy, protože psi nemluví, manželství je pro nás očistcem, protože mluvíme, používáme antikoncepci a potraty, protože mít děti ve světě kde lidi mluví to nemá logickou koncepci. Mluvení je pro mnoho lidí tvrdou drogou, na které jsou závislí, proč na mobilní telefony nedáme varování, že mnoho mluvení škodí psychickému zdraví a že ticho léčí.