Přeskočit na obsah

Chybné závislosti způsobují krizi a tím i depresi

Tam kde je inteligence, tam existují i závislosti, které jsou správné nebo chybné, správné závislosti jsou užitečné a logicky chybné závislosti jsou škodlivé. Podívejme se na prezidenta republiky z hlediska závislostí, pokud bychom mu násilně odebrali všechny závislosti, které on miluje a potřebuje, tak se jeho osobnost velmi rychle zhroutí a stane se z něj nebezpečný blázen.

Každá živá existence je závislá na existenčním zdroji, vztahy nám umožňují mít existenční zdroje, nejprve musíme uspokojit základní existenční potřeby a potom můžeme uspokojovat naše představy a záliby. Jsme spokojení, pokud jsou naše potřeby uspokojené, logicky jsme nespokojení, pokud naše potřeby nejsou uspokojené, a tak myslíme na to, jak naše potřeby uspokojit a mnohdy i máme deprese, pokud se nám dlouho nedaří naše potřeby uspokojit tak jak to potřebujeme.

Situace se v nás a okolo nás často nečekaně mění a my se musíme změnám správně a rychle přizpůsobit abychom nechybovali a tím si problémy a deprese nezpůsobovali, zde je častá příčina našich chybných závislostí, kdy jsme se nedokázali přizpůsobit změně situace správně a rychle. Jestliže něco v nás nebo okolo nás správně nefunguje, musíme nalézt příčinu, a to potom opravit tím že se něco opraví nebo vymění správně a rychle. Jestliže je zde globální ekonomická krize, tak příčinou je zde centralizace a dokud zde nebude decentralizace, do té doby zde bude i bída spojená s dluhy a nezaměstnaností.

Centrum má velikou moc a veliké bohatství, protože sobecky parazituje na okraji systému, kde je veliká bezmocnost a veliká bída. Pokud budeme sledovat peníze, jak proudí ekonomickým systémem, zjistíme to, že proudí ke globální elitě, od ubohé pracující lůzy. Globální sobecká zlá elita má svoje soukromá letadla, kterými cestuje po světě, a má svoje rezidence se služebnictvem kde žije. Je potřeba konečně začít stavět na světě u každého hlavního města veliké moderní továrny na smrt a zde ekologicky průmyslově likvidovat nekvalitní lidi co mají chybné závislosti a nejsou zdraví tělesně a duševně.

Každý člověk bude každý rok v den svých narozenin otestován pomocí vědy a technologie, a pokud se zjistí, že je nekvalitní tak mu gilotina usekne hlavu a jeho zmražené tělo se zpracuje na potravinové granule pro dobytek. Každý člověk je článkem pevného ekonomického a politického globálního řetězu, slabé lidské ubohé články se musí eliminovat, jenom tak dojde k tomu, že z našeho myšlení a konání konečně zmizí chybné závislosti, díky kterým máme problémy a deprese, jenom díky zlu je možné, aby zde bylo dobro, jiné cesty zde pro nás není. Tak máme zase nového prezidenta, ten starý prezident byl nekvalitní, a tak mu gilotina usekla hlavu, doufejme, že ten nový prezident zde bude konečně kvalitní a gilotina mu za rok neusekne hlavu.

Štítky: