Podívejme se na mužské spermie, které se snaží o oplodnění ženy, jejich naděje na to že uspějí je minimální, podobné je to i u rostlin a jejich semen. Jde zde o to mít štěstí, mnoho lidí dosáhlo vysokého vzdělání, a přesto nebyli v životě šťastní, cesta za štěstím je plná překážek. Otázka štěstí je spojená s inteligencí, pro stroje a programy nemá štěstí význam, protože zde není inteligence, inteligence určuje, jestli budeme šťastní nebo budeme nešťastní, každý člověk je originál, který se mění podle situace, a tak to co jednomu přináší štěstí to jinému nepřináší štěstí.

Často je naše štěstí určováno našimi prioritami, které jsme získali jako děti díky výchově v rodině a škole, mnoho na nás působí propaganda a cenzura a pokud je nám násilně přeprogramován mozek propagandou a cenzurou tak se dostáváme do začarovaného kruhu toužení po štěstí a následkem je naše soužení. Statistiky nám odhalují to, že vše jsou příčiny a následky, čím větší je přelidnění tím více lidi jsou nešťastní, a tak věří na pitomosti nebo berou drogy, hodnotné je to, co potřebujeme a je toho nedostatek o tom je ekonomika a politika, hodnoty jsou pevným bodem, kolem kterého se v naší civilizaci vše točí. 

Inflace je následkem toho že je něčeho nadbytek a my to nepotřebujeme, lidí je na světě nadbytek a my lidi k ničemu nepotřebujeme, a tak následkem jsou; ekonomické krize, konflikty, revoluce, války, pandemie atd. nebude to už trvat evolučně dlouho a díky umělé inteligenci a autonomním robotům zde nebude pro lidi práce za peníze, pokud nebudou lidi pracovat tak hodnota všech lidí poklesne na nulu, je naivní představa že nás budou roboti živit a my budeme moci egoisticky parazitovat na práci robotů a práci umělé inteligence. Najednou začne globální odsun lidí z civilizace do rezervací, zde se oddělí muži od žen a tím se realizuje genocida, nejsou lidi tak nejsou s lidmi na světě problémy!