Přeskočit na obsah

Cesta od starého egoismu k novému altruismu

Civilizace se dostává do krize, pokud nedochází ke správné eliminaci lidských zmetků, co na kulturní civilizaci sobecky parazitují a odčerpávají z civilizace veliké zdroje. Nemá smysl tyto lidské zmetky násilně eliminovat pomocí střelných zbraní nebo jedu, je třeba zamezit tomu, aby se nerozmnožovali, lidský plevel se musí hubit už v zárodku, aby on nestačil zde zapustit hluboké kořeny. Je tedy třeba ukončit konečně ubohé zvířecí rozmnožování v rodině pomocí primitivního sexu a ubohou výchovu ve státních velikých školách kde jsou lidští ubozí učitelé, co dělají ze studentů ubohé naivní hlupáky.

Starý druh člověka je nepoužitelný v moderním světě a je tedy třeba jej nahradit zásadně novým druhem člověka, který bude vyroben pomocí klonování a naprogramován umělou inteligencí ke správné specializaci, místo mozku bude mít nový člověk optický počítač s velikou umělou inteligencí, který bude globálně bezdrátově neustále ovládán, veškeré databáze moderního člověka budou uloženy mimo tuto planetu v centrálním vesmírném archivu.

Pokud by došlo k tomu, že by se moderní člověk stal neopravitelným, nebo by se ztratil, bude okamžitě nahrazen díky tomu, že všechny jeho informace jsou uloženy v centrálním vesmírném archivu a jsou automaticky aktualizované každou minutu života moderního člověka. Díky tomuto systému nebude mít moderní člověk z ničeho nikdy žádný strach, nebude ani potřeba logicky moderního člověka nějak nákladně chránit před eliminací pomocí jedu, nebo zbraní, či jiným násilným způsobem.

Pokud by třeba čistě teoreticky spadlo do moře veliké letadlo, ve kterém by byla veškerá globální pozemská elita, tak by se všechna těla této pozemské mocné a bohaté elity obnovila z vesmírného archivu velmi rychle. V takovémto systému nemá boj a násilí hmotné a duševní žádný smysl a logiku, protože násilí nemůže nikomu přinést žádný zisk ani výhodu, jediné, co zde má smysl je čistý altruismus, lze říci starý Egoismus nahradí Altruismus!

Štítky: