Čemu věřit v pokrytecké konzumní kultuře 1

Křesťanská sekta zavedla zpovídání hříšníků, a tak v kostele vznikla zpovědnice, kde se mohli ti, co zhřešili vyzpovídat ze svých hříchů, svatému zástupci Křesťanské sekty, která vznikla díky tomu, že pokřtívala vodou hříšníky a tím je očišťovala od jejich hříchů. Názory na to, co je a co není podle náboženství hřích, se mnoho liší, protože to, co je hříchem v jednom náboženství, nemusí být v jiném náboženství hříchem, jde zde o subjektivní morální metr, který byl vytvořen podle situace, ve které se dlouhodobě nalézali věřící v nějakém času a prostoru.

Pokud se budeme zabývat sektami a náboženstvím, dojdeme logicky k otázce, čemu máme slepě věřit a čemu věřit nemáme? Jaký je vlastně rozdíl mezi sektou a náboženstvím, většinou za sektu je označováno svaté hnutí, které nemá dosud pevné ekonomické spojení s vládnoucí elitou a mnohdy i mívá s vládnoucí elitou ekonomické problémy a je proto i pronásledované a zatracované, jakmile ale mladé svaté hnutí, naváže s vládnoucí elitou pevné ekonomické spojení, stává se oficiálním náboženstvím.

Mnohdy proto může být v jednom národě Křesťanské náboženství sektou a v jiném národě není už sektou a je zde náboženstvím, třeba Křesťanství je u nás sektou, ale na Slovensku je již náboženstvím. U zvířat nejsou sekty ani náboženství zde existuje jenom přirozená víra, kdy zvířata věří tomu, co si sami důkladně ověří a ničemu jinému zde nevěří, zde proto nemůže logicky docházet ke sporům mezi sektami a náboženstvími, protože je zde jenom jedna přirozená přírodní víra, ve které nejsou dezinformace ani chyby.

Často se mě cizí lidi ptají lidé, čemu mají věřit v této pokrytecké konzumní kultuře, a která cesta vede ke šťastnému životu? Já jim říkám věřte tomu, co je v souladu s přírodou a lidovou moudrostí, nevěřte tomu, co není v souladu s přírodou a lidovou moudrostí, tam kde je mocná ideologická autorita, tam jsou i svaté ideologické dezinformace, které se budou snažit z lidí učinit hloupé věřící naivní stádo, které bude svatá autorita snadno ovládat.