Přeskočit na obsah

Z

Z nul vznikají všechny dočasné lidské nuly

  • Z

Správná odpověď na základní otázku vesmíru života, a tak vůbec, zní. Program dělá to, na co je naprogramován. Vše je zde naprogramováno k tomu, aby to dělalo to, na co je to naprogramováno, s tím nejde nic dělat, tak to prostě všude bylo a bude! Vše, co vnímáme pomocí smyslů to jsou jenom informace a programy, hmota a život je iluze, realitou jsou jenom informace a programy, proto je zde vše v pohybu a pevný bod je iluze! Smrt to je ukončení programu, aby se mohl spustit nový program, neustále zde něco přichází a odchází v nás a okolo nás,… Číst dále »Z nul vznikají všechny dočasné lidské nuly

Z lidí se stali konzervy, ve kterých není pravda a láska

  • Z

Čas a prostor vznikl díky informacím, všechny informace vznikají z dat, co jsou programově upravená na informace, je to jako s vařením jídla kdy vaření nám umožní nasycení, vše je zde o procesu, který směřuje k cíli, smrt to je konec procesu, a tak neustále procesy vznikají a zanikají. Knihy to jsou zakonzervované informace, problémem je to že časem informace ztrácejí hodnotu, protože nejsou aktuální. Jsme od narození do smrti zaplavení informacemi s nulovou hodnotou a tyto nehodnotné informace z nás dělají pitomé ubožáky. Jak poznat co je hodnotná informace o tom je náš osud, nejdříve prověřuj, než začneš něčemu věřit,… Číst dále »Z lidí se stali konzervy, ve kterých není pravda a láska

Život bez pravdy a lásky je jako cesta bez cíle

  • Z

Každý je zde dočasně, jenom smrt je jistá, a tak věříme na to, že je něco po smrti, jenže po smrti nic není, život je o přicházení a odcházení, neustále do nás mnohé přichází a mnohé z nás odchází, neustále někam přicházíme a potom odcházíme, nakonec odejdeme z tohoto světa do světa, kde není strach. Tam kde je život tam je i strach, na strachu je založen život, strach to je informace, která nám oznamuje chyby a říká nám, pokud budeš chyby opakovat tak zle dopadneš. Dočasnost je naším osudem, nic zde není na věčné časy! Uplyne mnoho času a zmizí vše… Číst dále »Život bez pravdy a lásky je jako cesta bez cíle

Zvýšení minimální mzdy může pomoci zlepšit životní úroveň lidí

  • Z

Pokud nemáme originál tak jej nahradíme něčím, co není originální. Ano, je pravdou, že v mnoha případech můžeme něco nahradit něčím jiným, pokud originál chybí nebo není k dispozici. Toto se často děje v různých oblastech, jako je technologie, medicína, výroba atd. Například, pokud potřebujete nějakou součást, která se už nevyrábí nebo není k dispozici, můžete ji nahradit něčím jiným, co splňuje stejné funkce nebo má podobné vlastnosti. To může umožnit pokračování v provozu nebo zlepšit funkčnost něčeho. Je ale třeba mít na paměti, že náhražky nemusí být vždy plnohodnotné a mohou mít omezenou životnost nebo výkon oproti originálnímu produktu.… Číst dále »Zvýšení minimální mzdy může pomoci zlepšit životní úroveň lidí

Zákazník má vždy pravdu on totiž umožňuje to, že každý obchod funguje

  • Z

Jako tiskový tajemník Hospodina jsem se optal Hospodina, proč nechal ukřižovat Ježíše Krista? Aby mohlo vzniknut nové tak musí zaniknout staré, vše je zde proto dočasně, každý člověk na světě to je experiment a pokud se experiment nepovede tak se předčasně ukončí, Ježíš Kristus byl experiment, který se evolučně nepovedl, protože byl tento experiment založen na tom, že se lidi dozvědí čistou pravdu. Lidi nechtějí znát pravdu, ale chtějí se naučit tomu, jak lhát a krást profesionálně, protože dobrota je žebrota. Ježíš Kristus hlásal moje cesta je cestou pokory, jenže lidi hledají cestu, která je cestou pyšnosti. Vše je obchod, ve… Číst dále »Zákazník má vždy pravdu on totiž umožňuje to, že každý obchod funguje