Reklama z nás dělá pitomce

Naše civilizace je založená na parazitování, nadbytek hodnot pro člověka je založen na nedostatku hodnot pro konkurenční formy života, následkem je to že jsme zničili vandalsky ekosystém. Vše je o tom, čemu dáme priority, problémem je u lidí degenerace a přelidnění, následkem jsou problémy, na které nemáme optimální řešení, většinou to nakonec skončí; válkou, pandemií, ekonomickou krizí atd.

Reklama z nás dělá po celý život stádo konzumních ovcí, které pomocí reklamy ovládají mocní a bohatí pastýři, tam kde jsou daně tam je i dogmatická monopolní totalita, demokracie je utopie, protože rovnost je zde jenom ve smrti. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, a tak snadno ovládá globálně konzumní společnost pomocí monopolů, sledujme pohyb peněz do hloubky a zjistíme to, že za vším je parazitování a diskriminace.

        

Prezident České republiky Vít Kouba

Nejspíše si myslíte že je u nás dneska prezidentem Miloš Zeman, to je ale jenom mediální iluze, která z vás dělá hlupáka pomocí mediálních bludů. Ve skutečnosti je u nás prezidentem padesát let jenom Vit Kouba, vše je zde jenom o tom že reklama dělá z lidí hlupáky, z díla poznáme tvůrce, jaké je zde dílo prezidentů, které mediálně zde za padesát let znáte, jejich dílem je jenom blbá nálada.

Jenom Vít Kouba vám všem může dát dobrou náladu, a to díky tomu že eliminuje chyby v civilizaci, základní chybou v civilizaci je dobrota k tomu, co si zde dobrotu nezaslouží. Podívejme se do přírody zde si musí dobrotu každý zasloužit jinak je na tom zle. Všechny změny u politiky a ekonomiky za mnoho století jsou jenom povrchní, a proto žijete v konzumním očistci kde všemu kraluje lež a nenávist. Vše je v optimalizaci a minimalizaci, podívejme se na naše ubohé školství, které je sto let za opicemi, příčinou je nedostatek optimalizace a minimalismu. 

Vše jasně osvětluje nová modlitba

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Politika je levná náhražka za náboženství

Politika chce změnit společnost a náboženství chce změnit člověka, to je zásadní rozdíl mezi politikou a náboženstvím, politici slibují zázraky po volbách a náboženství slibuje zázraky po smrti. Sliby se slibují a blázni se radují, zde se dostáváme k reklamě, co nás klame pomocí slibů a využívá toho, že z dálky vše vypadá lépe než z blízka. Vše je zde divadelní hra, ve které se neustále mění; role, kulisy, herci, masky, příběhy atd. následkem je to že se z lidí stalo stádo, které snadno ovládají pastýři pomocí reklamy a zákonů.

Za vším jsou naše závislosti, a závislosti nás ovládají jako loutky, společnou naší závislostí je práce a práce může být pro nás peklem nebo rájem, z díla se nakonec pozná tvůrce, bez práce nemá náš život smysl a logiku. Podívejme se na staré filmy a uvědomíme si, jak se naše konzumní společnost mnoho změnila, nezměnil se jenom povrch společnosti, změnilo se i to co je pod povrchem.

Nároky na lidi rychle všude narůstají, následkem je mnoho problémů, na které není řešení, vše jistě spěje k restartování naší společnosti, nejsme připravení na veliké změny, které nás jistě čekají, tak jako nikdo už nechodí do kostela tak se brzo už nikdo nebude zajímat o politiku, místo politiky zde bude virtuální realita napojená na umělou inteligenci.

Populistická politika nefunguje

Zprávy nás neustále informují o zlých událostech, protože jsou zlé události mediálně populární, pandemie eliminuje milion lidí, a tak jsme o tom mediálně okamžitě informováni. To že lékaři zachrání před smrtí milion nemocných, o tom nás média už neinformují. Zde se dostáváme k protikladům, tak jako je u nás populární opačné pohlaví tak je i populární zlo, protože žijeme v dobré realitě.

Pokud bychom žili ve zlé realitě tak by pro nás bylo populární dobro. Protože chodíme oblečení tak je u nás populární nahé tělo, pokud bychom museli všichni chodit trvale všude nazí, tak by u nás bylo populární oblečené tělo. Pokud jsme chudí tak nás přitahuje bohatství, jestliže bychom byli všichni bohatí, tak by nás přitahovala chudoba. Jak je něčeho nadbytek ztratí to hodnotu, dobra je nadbytek, a tak dobro ztratilo hodnotu, zla je nedostatek, a tak má zlo hodnotu.

Vše se zde točí okolo protikladů, stvořitelem všeho zde jsou protiklady, proto protikladem ráje je očistec, ti, co jsou nahoře žijí v ekonomickém ráji a ti co jsou dole žijí v ekonomickém očistci, rovnost je zde jenom ve smrti. Jakmile jsme zavedli rovnost mezi mužem a ženou tak následkem je veliká rozvodovost, proč emancipace nefunguje?

Emancipace eliminovala protiklady, a tak byla jednoduchost nahrazená složitostí, následkem je krize, která skončí rozvodem a děti dostane většinou žena. Díky náboženství je zde populistická sociální politika založená na emancipaci, a to ekonomicky nefunguje, lidi se nejsou rovní tělesně ani duševně. Svět potřebuje digitální totalitu, ve které se z lidí stanou loutky na dálkové ovládání, geneticky vadné loutky se přesunou do rezervací.

Vše bude řídit jenom globální umělá inteligence, nebudou zde už; prezidenti, předsedové vlády, ministři, poslanci, senátoři, diplomati, soudci, notáři, profesoři, celebrity, milionáři, ředitelé, podnikatelé atd. místo jmen a titulů každý dostane globální číslo. Místo výpovědi zde bude přesun do rezervace, to vše povede logicky k tomu, že bude populární dobro, protože se konzumní systém po restartování zcela změnil.