Láska

Jak vzniká víra v zázraky?

Pokud je zde problém tak myslíme na to, jak jej vyřešit a když vše selhalo tak přichází víra v zázraky, takto vznikají; pohádky, sekty, hnutí, organizace, náboženství, politika, reklama, propaganda atd. je to celé evoluční proces ve kterém se staré za nové nahrazuje, a tak je nahrazen; Windows 10 za Windows 11, macOS 11 za macOS 12, Android 11 za Android 12 atd. Ještě by to chtělo nahradit starou papírovou Bibli za novou digitální Bibli optimalizovanou pro mobilní telefony a s možností zde psát komentáře.

Stará a nová svatá pravidla

GENESIS EXODUS LEVITICUS NUMERI DEUTERONOMIUM JOZUE SOUDCŮ RÚT 1. SAMUELOVA 2. SAMUELOVA 1. KRÁLOVSKÁ 2. KRÁLOVSKÁ 1. PARALIPOMENON 2. PARALIPOMENON EZDRÁŠ NEHEMJÁŠ ESTER JÓB ŽALMY PŘÍSLOVÍ KAZATEL PÍSEŇ PÍSNÍ IZAJÁŠ JEREMJÁŠ PLÁČ EZECHIEL DANIEL OZEÁŠ JÓEL ÁMOS ABDIJÁŠ JONÁŠ MICHEÁŠ NAHUM ABAKUK SOFONJÁŠ AGEUS ZACHARJÁŠ MALACHIÁŠ TÓBIT JÚDIT PŘÍDAVKY K ESTER KNIHA MOUDROSTI SÍRACHOVEC BÁRUK TŘI MUŽI V ROZPÁLENÉ PECI ZUZANA BÉL A DRAK 1. MAKABEJSKÁ 2. MAKABEJSKÁ MATOUŠ MAREK LUKÁŠ JAN SKUTKY APOŠTOLŮ ŘÍMANŮM 1. KORINTSKÝM 2. KORINTSKÝM GALATSKÝM EFEZSKÝM FILIPSKÝM KOLOSKÝM 1. TESALONICKÝM 2. TESALONICKÝM 1. TIMOTEOVI 2. TIMOTEOVI TITOVI FILEMONOVI ŽIDŮM LIST JAKUBŮV 1. PETRŮV 2. PETRŮV… Číst dále »Stará a nová svatá pravidla

Konzumní společnost se točí okolo pokryteckého idealismu

Realita není ideální, protože jsme jenom levným materiálem na evoluční pokusy! Snažíme se už milion let násilně změnit realitu, a tak abychom se všichni měli lépe než zvířata, změněná realita začala měnit opice na lidi, vše zde jsou příčiny a jejich následky. Hledáme neustále odpovědi na to, jak vyřešit optimálně naše problémy, největším problémem současnosti je to že je nám vše cizí, protože jsme nahradili praxi za teorie, a tak žijeme všichni ve světě iluzí kde věříme tomu co jsme si v praxi neověřili. Propaganda a reklama z nás dělá už mnoho tisíciletí stádo ovcí které snadno ovládají ti co… Číst dále »Konzumní společnost se točí okolo pokryteckého idealismu

Očistec je zde díky ráji

Existujeme v konzumní realitě, která je založená na protikladech a tom že po příčině je zde následek, jsou to jednoduché přirozené zákonitosti, které jsou pevným bodem všude na věčné časy. Ti, co existují v očistci touží po ráji a když jim dojde, že nemají šanci se dostat do ráje, tak konzumují drogy nebo věří na zázraky. Propaganda po mnoho století slibuje těm, co jsou v očistci ráj, ale zapomíná svoje sliby splnit, obrazně je rozdělní lidí často znázorněno jako pyramida, kde dole je očistec a nahoře je ráj, většina lidí má jasně určen svůj osud už při narození a nemají… Číst dále »Očistec je zde díky ráji

Proč dobro neporazí nikdy zlo?

Pohádky a náboženství jsou spojené s naivní snahou o to, aby dobro porazilo zlo, dobro a zlo jsou protiklady mezi kterými je napětí, nemůžeme zlo eliminovat, protože tím bychom eliminovali i dobro. Pomocí porovnávání zjišťujeme, co je dobro a co je zlo, záleží na tom, podle čeho porovnáváme dobro a zlo, pro někoho je práce dobrem a pro jiného je práce zlem. Rostliny neznají pojem dobra a zla, jejich vnímání reality je omezeno na to, jak si zachovat svoji existenci a jak se rozmnožovat pomocí semen. Proč vlastně nedokážeme přijmout to že pojem dobra a zla je relativní, tak jako… Číst dále »Proč dobro neporazí nikdy zlo?