Správné informace mají velkou hodnotu

Nejprve k tomu, co je to správná informace? Správná informace je opakem chybné informace, většina informací, se kterými se běžně po celý život setkáváme, jsou chybné informace, které často vypadají jako správné informace, příčin je zde mnoho, taky se může stát i to že dneska správná informace je zítra chybnou informací. Informace nás o něčem informují, informace můžeme získávat pomocí; očí, sluchu, čichu, hmatu, internetu, televize, knih, dialogu atd.

Jelikož je zde nadbytek informací, tak se specializujeme na určité informace, které potřebujeme k tomu abychom se měli dobře, informace čerpáme většinou z nějakých zdrojů, které považujeme za správné. Problémem se stává zde reklama, která se nás snaží oklamat pomocí dezinformací.

Všechny ideologie jsou reklamou na zázraky po volbách nebo po smrti, sliby se slibují a blázni se radují. Pokud by lidi nemohli lhát a krást, tak by se naše konzumní civilizace zhroutila, protože by zanikla konzumní společnost. Hříšník křičí ty jsi hříšník, ve skutečnosti nikdo není hříšníkem, každý je zde jenom oblečenou opicí, která si pokrytecky hraje na člověka. 

Ano, vadné genetické loutky skončí v krematoriu

Vše, co je společné to je nám cizí a z cizího krev neteče, každý miluje jenom to, co je mu blízké a nenávidí to co je mu cizí. Společné a soukromé to jsou protiklady mezi kterými je napětí, veliké daně umožňují to, že je zde mnohé společné a následkem je to, že to, co je soukromé se má díky společnému zle. Společné má snahu z lidí udělat roboty na baterky bez citu a charakteru, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem.

V přírodě je vše společné, a tak zde je krutý boj o existenci, v tomto boji platí jenom přirozené zákonitosti, jak si to zde každý udělá takové to i má. Porovnejme lidská pravidla s přírodními pravidly, dojde nám to, že lidská pravidla jsou nastavená tak aby zde bylo rozdělí lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, bylo zde mnoho naivních pokusů o; demokracii, emancipaci, rovnost, svobodu, pravdu, lásku, humanismus, socialismus atd. jenže dobrota je žebrota.

Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, pokud zde budou veliké daně, tak zde i budou veliké války a veliké pandemie. Neustále ti, co jsou nahoře dělají vše pro to, aby se nahoře udrželi co nejdéle, následkem je konzumní očistec, ve kterém máme blbou náladu. Potřebujeme restartovat naši civilizaci tak, že zde budou globálně policejní GVKB roboti, co zde zajistí, aby lidi nedělali chyby, bude to globální policejní GVKB totalita, ve které se nelže a nekrade.

Skončí zde rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, vadné genetické loutky skončí v krematoriu, protože nemají pro digitální společnost žádnou hodnotu, lidi se budou od narození do smrti bodovat pomocí digitálního kontrolního globálního GVKB systému, zkruší se peníze a výhody, bude zde přídělový čipový globální systém na zboží a služby, skončí tak problém s lenochy a příživníky.     

Je třeba všem lidem umožnit pracovat z domova

Každá pandemie vzniká tam kde jsou pro ni vhodné podmínky, obrazně je pandemie jako oheň, který potřebuje palivo k tomu, aby mohl hořet, palivem pro pandemie jsou chyby, co dělají lidi, nejčastější chybou je veliká koncentrace lidí na malém prostoru jde o; továrny, dílny, sklady, obchody, kanceláře, kina, divadla, městskou hromadnou dopravu, školy, šatny, letadla, výletní lodě, vlaky, dálkové autobusy, restaurace, hotely, domovy pro seniory atd. nestačí; udržovat veliké rozestupy, nosit roušky, mít na rukou rukavice atd. Jediným řešením je násilně omezit pohyb lidí, mimo jejich byt nebo jejich dům.

Je třeba lidem umožnit pracovat z domova, pomocí počítače díky nasazení moderní vědy a techniky, nutně potřebujeme začít vyrábět autonomní inteligentní roboty na akumulátory které budeme z domova ovládat pomocí virtuální reality. Proč by zde nemohl být robot prezident který by vyznamenával roboty, lidi budou jenom doma a opustí domov jenom v krizové situaci jakou je nemoc nebo požár, lidi nebudou chodit ven ani nakupovat nebo venčit psa, to vše za ně udělají roboti. V hromadné dopravě budou cestovat už jenom roboti co nahradí lidi v takových zaměstnáních které nelze vykonávat z domova. Všude budou kamery a pohybová čidla, jakmile bude někdo spatřen, jak vychází z domu, okamžitě bude zadržen policejními roboty a bude přemístěn do vězení na samotku, za to že opustil svůj dům.

Pomalu a jistě se všude zmenšuje počet zaměstnanců

Místo živé pokladní s obchodě, je zde elektronická pokladna, kde si zboží sami zkontrolujete a zaplatíte jej debetní kartou. Místo chození na poštu nebo do banky je zde digitální pošta a digitální banka. Místo chození k demokratickým politickým volbám zde už brzo bude digitální politika a digitální ekonomika, a tak místo politiků a byrokratů, zde budou počítače a programy, nebude už existovat živý státní zaměstnanec.

Je to salámová metoda, kdy se pomalu krájí po malých plátkách tvrdý salám a najednou je salám zkonzumován, stejně tak se i pomalu a jistě zmenšuje počet pracovních míst v EU, a to, jak míst pro ty, co jsou dole, tak i míst pro ty co jsou nahoře. Dříve bylo zvykem přikládat ke zboží tištěný návod s barevnými obrázky, dneska je zde většinou jenom odkaz na internet, kdy si do počítače stáhnete návod z internetu.

Uvažuje se už o tom, že se zkrátí v EU pracovní doba, třeba tím že pátek nebude už pracovním dnem nebo se bude pracovat méně hodin, taky se v EU zakážou přesčasy. Proč se namáhat s plozením dětí v posteli, na internetu si vyberete, jaké vlastnosti a jaký vzhled bude mít vaše dítě a po digitální platbě vám bude dítě dodáno v dohodnutém termínu.

Továrna plná robotů digitální dítě vyrobí a vaše dítě bude na akumulátory, a tak jej budete moci ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu. Zaměstnavatelé si zase nechají na zakázku vyrobit digitální zaměstnance na akumulátory, které budou ovládat dálkově pomocí internetu, a na zaměstnance bude záruka 10 let, během servisní opravy vám dodají zdarma náhradního digitálního zaměstnance.

Nebo se podívejme na internet, založit si zde stránku nebo blog s doménou a redakčním systémem, to dokáže i malé dítě, stejně jednoduché je používání Facebooku nebo YouTube, jenom hlupák si dneska zaplatí drahého programátora, který mu naprogramuje stránku nebo něco jiného, najednou zjistíte že jste dlouhodobě nezaměstnaný, mládí je pryč a do starobního důchodu je ještě dlouhá doba, začnete uvažovat o soukromém podnikání na internetu, jenže zde jsou už všude místo lidí jenom programy co vytvářejí iluzi živého; programátora, administrátora, moderátora, obchodníka, atd.