Politika smrdí od politických hlav

Díky šachové hře se ze mě stal systémový analytik, žijeme ve složité neustále se měnící realitě, která je obrazně šachovou hrou, kdy se snažíme konkurentům dát mat. V této hře prohraje ten, kdo chybuje, pokud chybujeme tak to jistě musí i mít nějakou příčinu? Tou příčinou je vždy veliká vzdálenost, a tak nemáme správné informace, abychom nechybovali tak se musíme k něčemu dlouhodobě přiblížit a tím se v tom stát profesionálním specialistou.

Podívejme se do přírody zde je profesionální specializace přirozenou součástí u všeho, co je živé, takže nic nového pod sluncem, příroda je odpovědí na mnoho našich složitých otázek, stačí jenom přírodě do hloubky porozumět. V přírodě není možné otroctví, a tak je zde každý živý systém profesionálním specialistou, v lidské konzumní kultuře je všude otroctví, a tak se z otroků stávají chybující amatéři.

Jsme společností naprogramovaní k tomu abychom byli otroky konzumního systému, pokud by zde nebylo možné otroctví, tak by naše civilizace zanikla. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že jsme otroky konzumního systému, proto tak rádi utíkáme z civilizace do přírody nebo si pořizujeme psy. Ježíš Kristus nastavil zrcadlo pokrytecké konzumní kultuře, a proto byl nahý ukřižován, vše je zde postaveno na reklamě, která nás pomocí dezinformací klame od narození do smrti!

Otrokáři zde mnoho tisíciletí dělají vše pro to, aby se měli dobře a je jim jedno to že se mají otroci zle, vše je o napětí mezi protiklady a tato energie umožňuje existenci vesmíru a života. Život to je naprogramovaný dočasný evoluční proces, pokud je něco chybně naprogramováno tak to logicky i mnoho chybuje, reklama nás chybně naprogramovala, a tak se z lidí stali pitomci co dělají pitomosti.

Politika smrdí od politických hlav, pokud by mohli demokratické volby eliminovat konzumní otroctví, tak by se volby okamžitě zakázali! Na politických kandidátkách všude na světě jsou jenom bezcharakterní a bezcitní otrokáři a je zcela jedno komu dáte naivně svůj hlas, protože myšlení a skutky všech otrokářů jsou mnoho tisíciletí všude stejné.

Naštěstí to už nebude trvat evolučně dlouho a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, tím zde skončí rozdělení lidí na otroky a otrokáře, lidi se z civilizace přemístí do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh, který ničí přírodu. Není zde člověk tak zde nejsou ani problémy, vše je zde dočasným evolučním experimentem, člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je autonomní inteligentní robot na akumulátory. 

Konzumní civilizace je v ekosystému černou skládkou

Pokud by zde byla přítomná Vesmírná unie, tak ty ona naši egoistickou konzumní civilizaci označila za černou skládku v ekosystému a zajistila by i eliminování naší civilizace v tomto ekosystému. Proč se člověk chová zle k ekosystému a neuvědomuje si to, že pokud poškodí ekosystém tak na to zle doplatí! Člověk je obyčejný parazit a tělo člověka je plné parazitů které člověka jako loutku ovládají, totality a diktátoři jsou jasným důkazem toho, že jsme evolučně inteligentní paraziti, a tak je parazit parazitu parazitem.

Antikoncepce a potraty jsou jasným důkazem toho že parazitů je zde všude nadbytek, a tak zde nestojíme o tom mít hodně dětí do tohoto konzumního očistce ve kterém je dobrota žebrota. Naštěstí zde už brzo bude robot prezident, co bude vyznamenávat roboty a lidi se globálně z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, abychom se už nerozmnožovali jako invazní egoistický druh.

Roboti logicky naši civilizaci optimálně recyklují a vytvoří si zde GVKB robotickou civilizaci, která bude vybudována hluboko pod zemí, a tak už nebude docházet k poškozování ekosystému. Za tisíc let zmizí z povrchu naší planety naše civilizace, a tak zde bude všude přírodní ráj kde už není problém se zlými lidmi co ničí egoisticky ekosystém. 

Trvale zde je to, co se nemění podle situace

Co se nemění podle situace, a tak je to zde trvale? Trvale se nemění vesmírná a přírodní přirozená pravidla, jako jsou protiklady a zákon příčiny a následku, lidská pravidla se mění neustále podle situace, a tak zde jsou evolučně dočasně. Situace to jsou příčiny a jejich následky, v současnosti je zde situace, kdy je zde globální pandemie a příčinou je to že lidi dělají amatérské chyby a nechtějí se poučit z minulosti komu není rady, tomu není ani pomoci!

V konzumní kultuře je za vším boj o hodnoty, války v nahotě odhalují to, že miliony zbytečně mrtvých lidí to je pro elitu jenom nudná statistika, tragédie je, pokud zemře prezident nebo jiná celebrita. Bohem je nám monopol, protože monopol je továrnou na hodnoty, jenže každý monopol je závislý na výhodách a jakmile o svoje výhody přijde tak monopol zkrachuje.

Největším monopolem je všude stát, který umí jenom chybně přerozdělovat peníze které získal z; daní, cla, poplatků, pokut, certifikací atd. ten kdo nejvíce mediálně křičí, ten i dostane od státu nejvíce peněz, většina států má dneska veliké dluhy, které už nedokáže splatit, a tak tento ekonomický problém řeší většinou zvyšováním daní a logickým následkem je bída a nezaměstnanost.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce za mzdu zde už pro lidi nikde na světě nebude, místo nás budou pracovat jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, a tak se lidi z civilizace začnou odsouvat do rezervací. 

Kolik je na světě lidí tolik je na světě i pitomců

Každý občas udělá nějakou pitomost nikdo není dokonalý natolik aby často nedělal pitomosti, proč pitomci dělají pitomosti? Pitomci dělají pitomosti, protože díky pitomcům se dostali do pitomé situace. Jsou pitomosti malé a bezvýznamné jako když stiskneme ve výtahu špatné patro, protože nám to právě nemyslí správně a jsou pitomosti veliké a významné jako třeba současná pandemie na kterou umírá všude mnoho starých lidí.

Kolik je na světě lidí tolik je na světě i pitomců, jakékoli snahy o to, aby zde nebylo tolik pitomců jsou naivní a marné, problémem je to že realita byla a bude o tom, že je zde vše evoluční proces spojený s experimenty, co se nepovedli. Největší pitomostí je věřit něčemu co jsme si neprověřili, dobrota je žebrota, je třeba si uvědomit to že je zde reklama co nás klame od narození do smrti.

Za vším je snaha o bezpracný zisk hodnot, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, za vším je chybné přerozdělování společných hodnot. Naštěstí vše evolučně směřuje k tomu, že robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se z civilizace přemístí do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už pitomci zde přestali rychle rozmnožovat jako invazní druh.