Přeskočit na obsah

B

Budou zde důchody pro roboty

  • B

V některých zemích se vedou diskuse o otázce, zda by měli roboti, umělá inteligence a automatizace platit důchody nebo jiné formy sociálního zabezpečení. Argumentuje se, že se zvyšující se automatizací a digitalizací mohou roboti a umělá inteligence nahradit lidskou práci a tím ovlivnit zaměstnanost a sociální zabezpečení. Zastánci této myšlenky tvrdí, že by měli být roboti a umělá inteligence zdaněni nebo jinak přispívat do sociálního zabezpečení, protože tím, že nahrazují lidskou práci, by měli nést určitou sociální odpovědnost. Na druhé straně existují i opačné názory, které tvrdí, že roboti a umělá inteligence jsou pouze nástroje v rukou lidských vlastníků, a… Číst dále »Budou zde důchody pro roboty

Být sám sebou může být pro některé lidi obtížné

  • B

Dokonalé zákony jsou teoretický koncept, který se objevuje v různých oblastech matematiky a fyziky. V zásadě se jedná o zákony, které by měly být platné ve všech situacích a podmínkách a které by měly být přesné a nezávislé na osobních názorech nebo předpokladech. Decentralizace a centralizace jsou dva různé způsoby organizace a řízení. Decentralizace se zaměřuje na rozdělení moci a odpovědnosti mezi různé jednotky nebo skupiny, zatímco centralizace se zaměřuje na soustředění moci a odpovědnosti v jedné centrální autoritě. Obě tyto metody mají své výhody a nevýhody a v různých situacích mohou být pro danou organizaci nebo společnost vhodnější jedna… Číst dále »Být sám sebou může být pro některé lidi obtížné

Bez bídy zde nemůže existovat bohatství

  • B

Vše je o napětí mezi protiklady, a tak je zde napětí mezi Stvořitelem a Ničitelem, Stvořitelem je evoluce a ničitelem jsou chyby, evoluce experimentuje a chyby ničí to co evoluce vytvořila. Elity neustále vytvářejí zákony a pravidla, aby je chyby nakonec eliminovali jako informační odpad! Čas má dost času na to, aby našel u všeho evoluční chyby, a tak to optimálně recykloval. Vše pomine jenom vesmírná pravidla nikdy nepominou, základním vesmírným pravidlem je zákon protikladů, mezi kterými je napětí, a tak je zde; život a smrt, dobro a zlo, pravda a lež, zisk a ztráta atd. může zde existovat bohatství… Číst dále »Bez bídy zde nemůže existovat bohatství

Blázni si hrají na všemocného spasitele a skeptici z nich proto dělají mučedníky

  • B

Velmi dlouho jsme si hráli na boha a následkem je veliká inflace, komu není rady tomu není pomoci bylo a bude. Statistika je zrcadlem pro to, jak myslíme a co konáme, je to celé o selhání kontroly nad lidmi, podívejme se na internet z hlediska kontroly, zjistíme to, že zde není nikde pravda a láska, protože z lidí se stali lháři a zloději. Vše je o tom využít toho že ten druhý má problém se kterým si neumí poradit. Je to pořád mnoho století o pyšnosti a pokoře, mnozí se snaží o to, aby svoji pyšnost schovali za pokoru, pokrytectví je… Číst dále »Blázni si hrají na všemocného spasitele a skeptici z nich proto dělají mučedníky

Blázen v druhých blázny spatřuje, a tak zde blázinec všude je

  • B

Problém je získat práci za velikou mzdu, proč je zde nedostatek práce za velikou mzdu? Je to jako ve sportu, kde je veliká konkurence a zisk zde mají jenom ti co jsou nejlepší ve veliké konkurenci. Pokud nejsi nejlepší v nějaké specializaci tak se budeš muset spokojit s prací za malou mzdu, bylo a bude! Existuje zde sice protekce a korupce která umožňuje uspět těm co nejsou nejlepší, zde platí snadno získáte a snadno i ztratíte.  Všude kde je možný zisk hodnot tam je i veliká konkurence, tam kde není žádná konkurence tam není ani možný zisk hodnot. Nemůžete uspět… Číst dále »Blázen v druhých blázny spatřuje, a tak zde blázinec všude je