1

V tomto nekonečně dlouhém článku se podíváme na to, jak se zbavit deprese krok za krokem. Budu s tebou sdílet svůj příběh, protože jsem si ve svém životě taký prošel depresí, a nakonec jsem se z ní dostal, a to úplně sám bez jakékoliv pomoci. V tomto článku najdeš pohled na depresi hned ze dvou stran. Jedna strana je můj osobní příběh a mé zkušenosti jakožto člověka, který si sám prošel depresí. Dokázal jsem se uzdravit sám, bez jakékoliv odborné pomoci a bez léků. Na druhé straně mám za sebou mnoho klientů, kteří trpěli depresemi. Pracoval jsem s těmito klienty a vím, co jim pomohlo a co naopak ne.

2

Když spojím obě tyto zkušenosti, tak mě toho hodně naučili a mnoho jsem pochopil. Jsem přesvědčený, že všichni máme v sobě tu sílu a moc se zbavit deprese i dalších psychických a duševních poruch a fyzických nemocí bez jakýchkoliv léků a jiné chemie. Dost velká část lidí si zaměňuje depresi a depku, ale ve skutečnosti depka nemá s depresí absolutně nic společného. Depka je přechodný krátkodobý stav, kdy se člověk cítí smutný, nebo zklamaný nějakou událostí v životě. Například to může být rozchod, stres, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby a podobně.

3

Být smutný a mít negativní náladu z těchto situací i když trvá pár týdnů, neznamená, že člověk trpí depresemi i když má několik příznaků, které naznačují depresi. Deprese je velmi vážná psychická porucha, která negativně ovlivňuje to, jak se cítíme, jak myslíme a jednáme. V praxi to znamená, že narušuje každodenní činností člověka. Oproti depce je deprese závažná dlouhotrvající psychická porucha, která trvá mnoho let. Způsobuje pocity smutku, ztrátu motivace, neschopnost radovat se a těšit se, nebo také ztrátu zájmu o jakékoliv činnosti, člověk cítí beznaděj a v těžších formách i ztrátu a vůli žít.

4

Může to vést k různým problémům a může to velmi výrazně snížit a omezit schopnost člověka fungovat v životě. Toto bylo pojetí deprese řekněme z povrchového hlediska založené na následcích samotné psychické poruchy. Řekněme, že jde o určitý úhel pohledu medicíny, který vidí člověka jen jako fyzickou bytost. Jsme také evolučně naprogramovaní. Proto ti teď řeknu svůj vlastní úhel pohledu na depresi. Deprese nastává, když bolest, kterou bychom měli cítit z naší ztráty je potlačena a není vnímaná jako součást našeho růstu a další zkušenost v průběhu života.

5

Když odstrčíme a potlačíme tyto nepříjemné pocity dostatečně hluboko a budeme to dělat dost dlouho, tak vytvoříme zeď, která bude blokovat příjemné pocity. Je to proces, který náš učí, jak ovládat život na velmi hluboké úrovni. Není to něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Naše duše zde přišla, abychom se naučili, jak překonat jednu z nejnáročnějších životních zkušeností, kterou může člověk mít a díky tomu mohli vyrůst a stát se nejlepší verzí sami sebe. Prvním krokem, jak se dostat z této situace je pochopit co je to deprese a proč se nám děje.

6

Pokud cítíme, že nejsme dostatečně silní, abychom se vypořádali se svou bolestí, tak můžeme tuto bolest kompenzovat tím, že se obrátíme na; drogy, alkohol, televizi, internet, Facebook, sekty, politiku, sex, jídlo atd. Pak říkáme, že si užíváme života na maximum tím, že využíváme každé možné zábavy, které najdeme, ale hluboko uvnitř víme, že se vyhýbáme bolesti, které se uvnitř bojíme. Vnitřně se bojíme problémů, a tak je potlačujeme hlouběji a hlouběji. Proti čemu bojujeme, nebo vzdorujeme to přetrvává.

7

Čím silnější je odpor, tak tím méně jsme schopní najít vnitřní cestu klidu k vyřešení zkušeností, kterým se snažíme vyhnout. Pokud je toto vyhýbání problémům prováděno dostatečně dlouho, tak bude nakonec táhnout naši psychiku do; zoufalství, smutku, beznaděje stresu, deprese atd. Deprese přichází, pokud se vyhýbáme přímé konfrontaci nějaké pravdě, která je zde, abychom díky ní mohli vyrůst a stát se lepší verzi sebe samého.

8

Pokud své psychice nedovolujeme růst a získávat zkušenosti, tak přichází deprese jako volání o pomoc od naší psychiky. Naše psychika je zde aby se učila pravdě, získávala praktické zkušenosti a rostla k seberealizaci. Na tomto evolučním principu je založen čas a prostor. Všechno v tomto času a prostoru se evolučně mění, vyvíjí, expanduje. Pokud stagnuješ díky lži v životě, nežiješ v souladu se svou psychikou, tak může přijít brzo jistě deprese jako ukazatel toho, že je potřeba to změnit a začít hledat objektivní pravdu.

9

Jedno z největších tajemství uzdravení deprese pochází z prozkoumání hluboce potlačených pocitů, které zůstávají na dně naší nejhlubší psychické propasti, která byla pokryta vrstvami chybných závislosti. Zkoumání bolesti, kterou máme není tak nesnesitelné, když víme skutečný důvod, proč tam stále zůstává. Když si uvědomíme, že největší zkušenost na nás čeká na konci temného tunelu v podobě světla a našeho osobního a psychického růstu, tak bolest, které jsme se vyhnuli se náhle stane největším tajemstvím, které můžeme otevřít, prozkoumat a vyrůst ve svou nejlepší verzi sebe samého.

10

Deprese stejně jako jakákoliv psychická i fyzická nemoc je varovný signál který říká nelži nebo se z toho zblázníš. Tělo s námi tímto způsobem komunikuje a říká nám, že takto dál žít nemůžeme a je potřeba udělat veliké změny ve svém životě. Naše tělo s námi komunikuje různými způsoby, ale u deprese je to nejčastější pomocí stresu a deprese. Problém nastává tehdy, kdy člověk neumí správně naslouchat svým signálům, a tudíž i svému tělu.

11

Deprese je jen přechodný stav, kdy se cítíme nešťastně a nejsme naplnění, a proto je zde, aby nám ukázala směr ke štěstí. Na konci každého tunelu je světlo a stejně tak depresivní stav je přechodný, abychom mohli díky němu objevit světlo v podobě štěstí, vnitřního naplnění a míru v nás samotných. Většina lidí neumí, a dokonce ani nechtějí rozklíčovat své emoce a vzkaz, které jim tělo posílá. Neumí a ani nechtějí se naučit pracovat se svými emocemi a měnit svůj život, protože daleko pohodlnější je jít k doktorovi a nechat si napsat antidepresiva.

12

Antidepresiva potlačují naše emoce a tím ztrácíme kontakt sami se sebou, svým tělem a jsme zcela plně oddělení od svého zdroje. Každá lidská bytost se narodila, aby překonala omezení. Každý den dostáváme řadu konkrétních výzev, které musíme překonat, takže můžeme růst, učit se z našich chyb a stát se lepší, silnější, zdravější, šťastnější a chytřejší verzí sebe samého. Pokud se chceš osvobodit svůj život, tak se dostaň do kontaktu s těmi emocemi, z nichž máš sklon utéct a vyhnout se jim.

13

Často se jedná o pocity, jako je odmítnutí, strach, selhání, vina, hanba, zoufalství, beznaděj, pocit ztracení atd. Nikdo nemá rád tyto zkušenosti, přesto je dobré si připomenout, že každý z nich je jen dočasný. Jednoduše přicházejí a pak zase odejdou. Každý negativní pocit se projevuje, protože má v sobě něco vynikajícího, abychom se o sobě něco naučili, dozvěděli a získali nové zkušenosti. Kdybychom neměli negativní emoce a pocity, tak bychom nemohli poznat sami sebe ani růst.

14

Skutečně silnou, tvůrčí a nezastavitelnou magickou bytostí se stáváme teprve tehdy, když jsme překonali své masivní vnitřní nastavení, které jsou ukryty v našem nitru. V tomto vesmíru je vše založené na změně. Celý vesmír neustále roste, expanduje, rozpíná se a mění se. Stejně tak i naše společnost se neustále mění a stejné je to s námi. Negativní emoce přichází jako katalyzátor ke změně, abychom mohli získat informace o sobě, překonali své limity, získali nové zkušenosti a stali se nejlepší verzí sami sebe. Antidepresiva ti vezmou tuto možnost a udělají z tebe tělo bez duše a emocí.

15

V celém vesmíru se střídá den a noc, tma a světlo, bouřky s deštěm a slunečná obloha, zima a léto. Stejně je to i v našem životě. Vždy, když přijde nějaký negativní pocit, deprese, nebo úzkost je to jen dočasný stav, který nás naviguje ke změně. Ukazuje nám, kde je to světlo na konci tunelu, ale antidepresiva tě o tuto možnost připravují. Tělo je velmi zajímavý živý stroj v tom, že když jsou v našem těle uloženy těžké emoce a nejsou správně zpracované, fyzicky se po nějaké době projeví jako nějaká porucha, nemoc, psychický stav, deprese a další.

16

Antidepresiva tě utlumí tak, že nejsi v kontaktu se svými vnitřními zraněními, traumaty, emocemi, a tudíž je nemůžeš vyléčit a jsi odsouzen k doživotnímu utrpení. Já ti nabízím možnost volby. Můžeš žít svůj život i nadále na antidepresivech a trápit se, nebo se můžeš zbavit deprese a antidepresiv jednou pro vždy a stát se svobodným. Můžeš konečně zažít štěstí, radost a pocit naplnění a naplnit tvou nejlepší verzí života.

17

Myslím, že dospívání každého člověka charakterizuje období krize identity, kdy hledá sám sebe, neví, co od života chce, kdo skutečně je, kým chce být a kam směřovat. Je to součást každého dospívajícího člověka zpochybnit to, jak vnímal a definoval sám sebe do této doby na základě hodnocení rodičů a dalších autorit a získat svou identitu na zcela nové úrovni, a to na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí, hledání vlastních vnitřních hodnot, názorů, postojů a hledání vlastního místa ve světě.

18

A přesně o tomto je můj příběh, když jsem na vysoké škole života dospěl do krize identity. Kdy jsem začal vnímat, že můj život a můj pohled na sebe, na celkovou společnost a celý svět, který jsem získal od svých pitomých rodičů a jiných pitomých autorit je zcela zkreslený a absolutně nevyhovující. Začal jsem zpochybňovat své hodnoty, svou cestu a postoje a způsoby jakým jsem vnímal tento svět a díval se na tuto pitomou společnost. Všechny ty rady rodičů, rodiny a jiných autorit, abych se učil, našel si pořádnou práci, oženil se, založil rodinu a jednou za rok si našetřil na luxusní dovolenou u moře s rodinou.

19

K čertu s takovým životem. Uvědomil jsem si, že takový pitomý život nechci. Nebudu přeci žít život někoho jiného, a hlavně žít život, který žije většina pitomců. Začal jsem se zamýšlet proč všichni dělají to stejné a nejhorší na tom je, že každý takový pitomec si neustále stěžoval na svůj pitomý život, na systém, na práci a politiky a byrokraty. Všude kolem sebe jsem viděl lidi z rodiny, přátelé, známé, jak žijí tímto způsobem života a uvědomil jsem si, že takto uboze skončit nechci. Moje okolí bylo pro mě odstrašující případ a ukázalo mi jaký život žít nechci a za to jsem těmto lidem vděčný.

20

Možná si teď říkáš, jak jsem mohl trpět depresemi, když jsem si toto uvědomil a zjistil jsem co nechci. Je to jednoduché věděl jsem, co nechci, ale ani náhodou jsem nevěděl co chci, kým chci být, co chci dělat. A nejhorší na tom je, že v mém okolí nebyl nikdo, kdo by mi ukázal správnou cestu pro život. Školský pitomý systém nás vedl k tomu, abychom byli jen pitomé ovečky bez vlastního názoru, našli si pitomou práci a dělali ekonomické otroky pro tento pitomý systém. Školský systém zničil v nás ten poslední zbytek tvořivosti, kreativity a jedinečnosti, která nám ještě zbyla z našeho dětství.

21

Najednou mi přestal dávat život smysl. Začal jsem se cítit frustrovaný a měl jsem často depky. Později se ukázalo, že nešlo o žádné depky ani frustraci, ale že jsem trpěl depresí. Celé dny jsem jen spal a byl jsem i přesto unavený a bez energie. Neměl žádnou motivaci ani chuť něco dělat se svým životem, protože by to stejně nemělo smysl a skončil bych jako otrok v nějaké pitomé práci. Nevěděl jsem, co se svým životem, a hlavně jsem neviděl ani náznak nějaké možnosti, jak to změnit.

22

Zašlo to až tak daleko, že mě přestali bavit veškeré aktivity a nic mi nedávalo smysl. Cítil jsem úplnou bezmoc a beznaděj. Myšlenky typu, proč zde vůbec jsem. Jsem zde úplně zbytečný. Byl jsem na úplném dně. Nakonec jsem začal hledat informace a souvislosti. Začal jsem se ptát sám sebe a hledat informace v knihách a později na internetu. Nakonec jsem došel k tomu, že jediný, kdo mi může skutečně pomoci jsem já sám. Nasbíral jsem mnoho a mnoho zkušeností, informací, technik a metod a začal je aktivně používat a pracovat na sobě. Postupně jsem se zbavil deprese a začal žít úplně nový život.

23

Dnes jsem vděčný za svou depresi a jsem rád, že jsem si jí mohl projít. Díky depresi jsem objevil, kdo skutečně jsem a jaký je můj smysl v tomto životě. Objevil jsem cestu, která mě baví, přináší mi to radost a štěstí, a hlavně mě naplňuje. Začal jsem více starat o svou mysl a žít jinak v souladu se svou psychikou a také jsem se naučil poslouchat své nemocné tělo. Deprese a stres je to nejlepší, co mě potkalo, protože mi odstartovalo životní změnu ke svému vysněnému životu.

24

Tato cesta mi dala strašně moc zkušeností a pochopení, že každý člověk má v sobě neuvěřitelnou moc a sílu překonat jakékoliv problémy v životě včetně všech nemocí. A nejlepší na tom vše je, že bez použití jakýchkoliv léků a zbytečné chemie, která ničí naše tělo a zdraví. Ano nebyla to snadná cesta, ale stála za to i když jsem málem skoncoval se svým životem. Vše jsem to zvládl sám bez použití pomocí specialistů a léků. Smutné na tom je, že dnešní medicína, lékaři a farmaceutický průmysl na depresi předepisuje automaticky antidepresiva a myslí si, že se vše vyřeší.

25

Jak mohou léky pomoci člověku objevit smysl života, cíle v životě, objevit svou podstatu to kým je, kam chce jít a kým chce být? Jednoduše nemohou. Navíc ještě tyto léky způsobují závažné vedlejší účinky a také způsobují velké problémy při jejich vysazení a proč? Bohužel je to dobrý globální obchod, ve kterém peníze všemocné elitě nesmrdí. Máš možnost volby můžeš žít celý život na antidepresivech a nechat si tak zničit život, nebo se můžeš jednou pro vždy zbavit deprese i škodlivých pilulek a začít žít plnohodnotný život plný radosti, štěstí a naplnění.

26

Každý člověk je individuální a u každého člověka budou jiné příznaky deprese. Existuje několik velmi častých až pravidelných příznaků, které spojuje lidi, kteří trpí depresemi. Pocit smutku nebo depresivní nálada. Ztráta zájmu nebo potěšení z aktivit, které dříve přinášeli radost a potěšení. Neschopnost radovat se. Změny chuti k jídlu a změny ve stravování například úbytek na váze, nebo přibývání na váze.

27

Ztráta zájmu, nedostatek až vymizení potěšení z oblíbených aktivit. Závislosti jako nadměrné pití, užívání drog a další. Snížení sexuální touhy. Problémy se spánkem. Ztráta energie a zvýšená únava. Pocit bezcennosti a provinilosti. Ztráta zájmu a smyslu života. Zhoršené soustředění a rozhodování. Neschopnost soustředit se, obtížné plnění úkolů, zpožděné reakce během rozhovorů a další. Drastické změny nálad a úzkosti. Myšlenky na smrt, nebo sebevraždu. Snaha utéct před realitou a také vyhledávaní samoty.

28

Když intenzivní smutek, včetně pocitů beznaděje a bezcennosti trvá mnoho dní až týdnů a brání nám žít náš vlastní život, může to být něco víc než smutek a depka. Může jít o klinickou depresi léčitelný zdravotní stav. Pro zjištění, zda trpíš depresí, je nutné znát pravdu. Depresivní nálada po většinu dne. Téměř každý den se cítíš unavený, nebo máš nedostatek energie. Téměř každý den se cítíš bezcenně nebo provinile. Těžko se soustředíš, pomaleji a špatně se rozhoduješ. Nemůžeš spát, nebo spíš až příliš často.

29

Obecně problémy se spánkem. Praktický každý den nemáš o žádné aktivit téměř žádný zájem ani jiné potěšení. Nedokážeš se radovat. Často přemýšlíš o smrti nebo sebevraždě. Cítíš se neklidně, zpomaleně, nebo zmateně. Ztratil jsi, nebo přibíral na váze v důsledku poruchy přijmu potravy, nechutenství k jídlu, nebo nadměrné touze po jídle. Cítíš se často podrážděný a také míváš úzkosti. Ztratil potěšení a smysl v životě. Máš smutné, úzkostné, nebo prázdné pocity. Nic ve tvém životě nedává smysl a ztratil jsi chuť žít.

30

V první řadě bych ti chtěl říct, že neexistuje jedna příčina, která způsobuje depresi. Dokonce ani u dvou různých lidí se nejedná o stejnou příčinu. Každý člověk je jiný, má za sebou jiný životní příběh, jiné zkušenosti, jinou cestu, a proto je důležité ke každému člověku přistupovat velmi individuálně. Nyní se s tebou podělím o ty nejčastější a nejdůležitější příčiny deprese, které tuto psychickou poruchu způsobují. Depresivní stavy přichází k člověku jako informace, která ukazuje na hlubší problém.

31

Někde v jeho životě něco nefunguje, nebo jde někde sám proti sobě, nemá zpracovanou minulost, nebo potlačuje své emoce a podobně. Proto je vždy potřeba odhalit a pracovat na odstranění příčiny, protože jinak se tyto stavy mohou neustále vracet. Není divu, že je na světě čím dál více lidí, kteří trpí depresemi, protože jako společnost žijeme v ekonomické a politické džungli. Vyměnili jsme stromy, louky, lesy, přírodu za sídliště, domy, parkoviště, nákupní centra. Ztratili jsme kontakt s normalitou a tím i sami se sebou.

32

Je to opravdu velký problém, protože příroda má neuvěřitelnou moc a sílu. Příroda léčí a uzdravuje, ale my jsme dali přednost vědě a technologiím a zapomínáme na to nejdůležitější, a to je pravda a láska! Ruku na srdce jak často a na jak dlouho právě ty chodíš do přírody? Každý den alespoň na minimálně dvě hodiny? Nemyslím tím jít do přírody s mobilem v ruce, nebo být jinak rozptýlený. Ale mám na mysli vědomě být přítomný tady a teď a splynout s přírodou, poslouchat zpěv ptáků, šum stromů, proud vody, užívat si pobyt na sluníčku trávit čas v přírodě v plné přítomnosti.

33

V přírodě se naučíš, jak být více v kontaktu sám se sebou, svými emocemi, svou myslí a svým vnitřním zdrojem. Rozvineš kreativitu a intuici, která je taky velkým problémem a příčinou depresí, ale o tom v další často tohoto článku. Uzemníš se a získáš neuvěřitelně silnou energií a mnoho dalších výhod. Většina lidí, kteří trpí depresemi bohužel tráví většinu času doma, jen leží v posteli a koukají na televizi nebo internet. Život ve velikém městě je o mnoho rychlejší než někde v přírodě na vesnici, a proto jsou lidé ve městě neustále ve stresu a depresi. Když člověk přijede z města na vesnici, nebo na hory, tak se zdá jako by zastavil čas.

34

Nikdo zde nespěchá, všichni mají moře času a užívají si přírody. Lidé na vesnici se dožívají daleko vyššího věku a jsou zdravější než lidé žijící ve městě. Rozhodně cesta, jak se zbavit deprese je začít trávit více času v přírodě. Tvé okolí, lidi, se kterými trávíš nejvíce času mají na tebe větší vliv, než si myslíš. Existuje jedno pravidlo, které ovlivňuje celý tvůj život a to zní: Jsi psychickým průměrem stovky lidí, se kterými trávíš nejvíce času. Tvé návyky, myšlení, chování, víry a přesvědčení, jednoduše celý tvůj život se odvíjí podle toho, s kým trávíš nejvíce času.

35

Největší výhra je mít kolem sebe lidi, kteří tě přimějí věřit v sebe a svou vlastní sílu. Lidé, kteří tě inspirují, motivují a podporují k tomu, aby ses stal nejlepší verzí sebe samého. To je nejdůležitější pravidlo pro úspěch v životě ale taky jak být šťastný, pozitivní a vyrovnat se s nástrahami života. Pokud máš kolem sebe ty správné lidi, tak ani žádná deprese, nebo jiný psychický problém tě nemůže připravit o tvoji vnitřní sílu.

36

Na druhé straně, pokud máš kolem sebe lidi, kteří v tebe nevěří, pohrdají tebou, ponižují a zesměšňují tě, okrádají tě o peníze a energii, vidí ve všem problém, neustále si jen stěžují a podobně, tak v tobě mohou tyto depresivní stavy vytvářet a prohlubovat. Čím více času budeš trávit s těmito lidmi, tím více energie tě to bude stát. Jen velmi ztěžka se dokážeš dostat z deprese, pokud máš kolem sebe takto negativní lidi. Budou tě stahovat dolů a čím více se tomu budeš bránit, tím více tě to bude stát tvé energie.

37

Pokud budeš žít v nemocné společnosti mezi lidmi, kteří jsou nemocní, nebo neustále mluví a stěžují si na své zdraví, na svět, život a jsou neustále nespokojení, tak se s tím dříve nebo později začneš ztotožňovat. Možná si to ani vědomě neuvědomuješ, ale na podvědomé úrovní to ovlivňuje tvé návyky, myšlení, chování, tvé pocity a další faktory, které vytváří tvou realitu. Stejně tak to platí, pokud budeš trávit čas s pozitivními, inspirujícími a podporujícími lidmi, tak to zlepšíš kvalitu tvého života.

38

Jsi průměrem stovky lidí, se kterými trávíš nejvíce času a jde o tvé zdraví, práci, peníze, štěstí, spokojenost v životě, osobní růst, vztahy a další. Proto pozor na to, jaké lidi máš kolem sebe. Vědci zjistili, že lidé a přátelé se kterými trávíme pravidelně svůj čas, také mají velký vliv na naše štěstí a spokojenost v životě a tím i přímý vliv na depresi. Kde trávíš nejvíce času denně? Je to tvoje práce? Je to tvůj domov? Jak se na tomto místě cítíš? Jak na tebe toto místo působí? Jaké emoce a pocity v tobě vyvolává?

39

Jaké vzpomínky v tobě toto místo vyvolává? Odpověz si na všechny tyto otázky, protože ti pomohou zjistit, jak na tebe působí tvé prostředí. Pokud toto místo v tobě vyvolává negativní pocity, vzpomínky, stres, frustraci, nebo jiné negativní pocity, tak je na čase to změnit. Je potřeba si místo, kde trávíš denně nejvíce času ať už domov, práce, nebo obojí upravit, tak aby v tobě vyvolávalo příjemné pocity a podporovalo duševní pohodu. Někdy je potřeba změnit prostředí ve kterém žijeme, nebo pracujeme, ale to je v pořádku.

40

Možná už nechceš žít ve městě, ale chceš bydlet někde na horách, v přírodě. Nebo už nechceš pracovat v hlučné stresující kanceláří, ale pracovat z pohodlí domova, nebo někde v přírodě, nebo soukromě v kanceláři s výhledem na moře, nebo hory. Když se člověk dostane do situace, kdy nezná sám sebe, neví, kdo je ani kým chce být, nebo kam chce směřovat, tak dříve nebo později se to nějak projeví. Nejčastější právě se toto projevuje stresem a depresí a tvůj případ je toho důkazem.

41

Celý tento proces objevování toho, kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat je záležitost sebepoznání. Sebepoznání je celoživotní cesta zkoumání skrze naše vnitřní já, které se snaží zjistit, kdo jsme, náš potenciál, náš účel v životě a jaké hodnoty principy nás vedou na různé životní cesty a k různým překážkám. Cesta nás nakonec vede k sebepoznání, které nám umožní vést se k situacím a zkušenostem, ve kterých budeme prosperovat a růst. Sebepoznání je základní součástí osobního růstu.

42

Musíme si najít čas, abychom zjistili, kdo jsme jako člověk, ale i jako celek. Protože jsme všichni odlišní ve způsobu, jakým myslíme, cítíme, jednáme a učíme se vnímat svět, tak je užitečné věnovat čas sebekritice, abychom získali lepší vhled do sebe. Sebepoznání je pro nás způsob, jak prozkoumat naší individuální a jedinečnou osobnost, přirozenost, hodnoty, přesvědčení a mnoho dalšího. Konečným cílem této cesty sebepoznání je zjistit, kdo jsme a co nás dělá jedinečným, ale také co nám přináší štěstí, radost a naplňuje nás. 

43

Pokud jsme od sebe odpojení a neznáme své hodnoty, nejsme na správné cestě, žijeme život někoho jiného, nevíme, kdo skutečně jsme, kým chceme být, co chceme dělat a žijeme v jakém si módu autopilota a děláme věci, protože se dělat mají a dělají je všichni, tak jsme absolutně odchýlení od své podstaty. Pak jsme nešťastní, nic nám v životě nedává smysl, nic se nám nedaří, život se stává těžký, a nakonec přijde deprese jako informace pro vnitřní změnu. Zjisti, kým chceš být a kam chceš směřovat.

44

Také objevíš svůj smysl v životě a životní poslání, stavíš si cíle, kterou jsou v souladu s tvým srdcem a mnoho dalšího. Ztráta smyslu života, nebo životního poslání je jednou z vůbec nejčastějších příčin deprese. Smysl života a životní poslání je něco co dává našemu životu význam a smysl. Je to něco, co nám přináší radost, štěstí, energii a pocit naplnění. Pokud člověk nemá žádný smysl v životě, nebo o něj přijde, tak se najednou člověku zřítí celý jeho svět i život.

45

Najednou takovému člověku přestává život dávat smysl a nemá důvod pro co žít. Následně přichází stres a deprese a negativní a temné myšlenky, pocit marnosti, nuda a další. To vše může vést až k sebevražedným myšlenkám a sklonům. V takovém případě je důležité najít nový smysl života. Negativní pocity, deprese a další stavy způsobené ztrátou smyslu života a životního poslání, je možné překonat, pokud je dostatečně prozkoumáme. Tyto pocity a stavy jako je například i depresivní stav se nám snaží ukázat cestu.

46

Díky negativním pocitům, depresím a dalším psychickým poruchám se můžeme více dozvědět o sobě i o své podstatě a objevit dráhy života, které budou v souladu s naší psychikou. Celé je to o procesu sebepoznání. Deprese není nic jiného než si dát pauzu od svého starého života a vydat se cestou do svého nitra k sebepoznání. Možná se teď ptáš, jak poznat sám sebe? Jak se vydat na cestu sebepoznání a jak najít smysl života a životní poslání? Cíle dávají našemu životu smysl.

47

Díky cílům máme v životě cestu, díky které získáváme zkušenosti a můžeme růst. Cíle jsou pro náš duševní i fyzický rozvoj jednou z nejdůležitějších složek. Mezi depresemi a životními cíli existuje velmi úzké spojení. Člověk, který nemá v životě žádné cíle, neví, co od života chce, kým chce být ani kam chce směřovat často zjišťuje, že si postavil dům na písku. Pokud máš postavený dům na písku, tak nakonec zjistíš, že ani nežiješ svůj život, ale žiješ život někoho jiného, který ti nepřináší štěstí, radost ani pocit naplnění.

48

Takový člověk často zjistí, že jde nesprávným směrem až mu jeho dům spadne. Problém je v tom, že dům postavený na písku, tě stál mnoho peněz a energie a už nemáš peníze a sílu vydat se cestou, která je pro tebe správná a tou cestou je dům na skále, tou skálou je objektivní pravda. Výsledkem takového počínání je deprese. Člověk se cítí bez energie, nic mu nedává v životě smysl a propadá do stavu deprese. Často se setkávám s lidmi, kteří se ženou za cizími cíli, které jim nepřinášejí radost, pocit naplnění, štěstí, a ještě je stojí zbytečně mnoho energie.

49

Deprese je odrazem našeho vnitřního stavu, a hlavně se nás snaží zastavit, abychom se zamysleli nad svým životem. Nad tím, kam směřujeme, co od života chceme, přezkoumali své hodnoty, svůj smysl života, své cíle, jestli jsme v životě šťastní a cítíme radost a pocit naplnění, nebo nikoliv. Pokud chceš ovládnout svůj život, tak musíš ovládnout svou mysl a zejména své emoce. Negativní emoce k nám přichází, abychom je mohli transformovat. Každá negativní emoce nám jen ukazuje směr a cestu.

50

Emoce nás vedou na cestu sebepoznání. Emoce jsou nezbytnou součástí růstu, protože díky negativním emocím můžeme růst a získávat zkušenosti. Tvé pocity přitahují tvé zážitky. Tvé zdraví je odrazem tvého duševního stavu, který je vytvářen tvými pocity. Získáním kontroly nad svými emocemi ti pomůže stát se duševně silnější. Všechny potlačené emoce, traumata, minulost, vnitřní bolest se budou k tobě nestálé vracet a komplikovat ti život, dokud nebudou uzdravený.

51

Pokud se chceš naučit zvládat depresi a plně se uzdravit, úzkosti a jiné psychické problémy, tak musíš provést změny na úrovní těla, mysli a ducha. Je potřeba vytáhnout na povrch a zpracovat své potlačené emoce, které se snaží dostat na světlo světa, je potřeba uzdravit své vnitřní traumata které se snaží uvolnit a uzdravit. Musíme změnit postoje a myšlení jakým se díváme na sebe, společnost, svůj život i celý svět. Musíme zvyšovat své vibrace a oprostit se od strachu. Strach je nejnižší vibrace v tomto vesmíru a láska je nejvyšší, ale volba je na tobě, jakou cestou se vydáš. 

52

Dobrou zprávou je, že deprese, stres, úzkost a další psychické problémy jsou léčitelné. Celý osobní a komplexní přístup k péči o mysl, tělo a duši prokázal trvalé výsledky, a to nejen v mé osobní zkušenosti a terapeutické praxi, ale i všude po celém světě. Pro všechny z nás jsou v životě důležité určité a konkrétní hodnoty. Jestliže se někdo opírá o jednu jedinou hodnotu, tak se stává smyslem jeho života. Pro ženy to často bývá výchova dětí a u mužů jde o práci. Ale co když tuto hodnotu ztratíme a tím ztratíme i smysl života?

53

Například dětí dospějí a odejdou z domu, nebo dostaneme padáka, či odejdeme do důchodu? Pak se nám může stát, že se nám zboří celý náš život a můžeme propadnou depresi, protože jsme ztratili svou jedinou hodnotu a smysl života, který nám přinášel radost, štěstí a naplňoval nás. Celý náš svět i život se zbortí jako domeček z karet a po nějaké době může přijít z čistá jasná deprese.

54

Pokud nemáš ve svém životě sebe na prvním místě, nemáš koníčky a aktivity, které ti přináší radost, štěstí a pocity naplnění, nejsi vnitřně šťastný, tak můžeš svůj smysl života vložit do vnějšího světa jako je partner, nebo partnerka a podobně. To s sebou nese velké riziko, protože se ztrátou často přichází deprese a další problémy. Jediná cesta je najít skutečné štěstí, a to je ukryto v tobě. Protože štěstí je jen vnitřní stav tvé mysli. Najdi hodnoty, aktivity a způsob života, nebo životní styl, který tě bude dělat šťastným, přinášet ti radost a pocit naplnění. A věř, že tvůj život už nikdy nebude stejný jako doposud.

55

Žijeme ve společnosti, kde nám je neustále říkáno, co máme dělat, kým nebo čím máme být, jak by měl vypadat náš život. Žijeme ve světě sociálních sítí jako je; Facebook, Instagram, YouTube, Twitter atd. kde je nám předkládaný nový život, podle kterého se většina lidí snaží žít, nebo se mu alespoň přiblížit. To vše vede k tomu, že ztrácíme sami sebe, svoji autentičnost a jedinečnost. Jednoduše nejsme sami sebou. Přestáváme žít svůj život a žijeme život někoho jiného. Žádný člověk nemůže být skutečně vnitřně a dlouhodobě šťastný, pokud není sám sebou. 

56

Pokud člověk není sám sebou a není svobodný, tak žije život někoho jiného a tím jde sám proti sobě. V dnešní době je normální potlačovat své svobodné a jedinečné já. Na první pohled se to může zdát jako velmi příjemné, protože tě mohou mít lidi rádi, můžeš získat více přátel, možná i více peněz, nebo lepší práci ve vysoké státní funkci. Nakonec tě obklopí vnější štěstí, ale vnitřně budeš naprosto prázdný a mrtvý.

57

Jako důsledek takového života, kdy jsi potlačil, nebo ztratil sám sebe se může objevit stres a deprese, aby sis uvědomil, že tento život tě nedělá šťastným, nenaplňuje tě, nepřináší ti radost a vede k destrukci. Musíš si uvědomit, že každý člověk je sám o sobě originál. Všichni jsme dokonalý a jedineční právě takový jací jsme. To, že každý je jiný nás činí jedinečné, protože neexistuje žádná kopie a všichni jsme originál. Proto musíš objevit v sobě svou jedinečnou originalitu a nechat jí se skrze sebe projevit.

58

Pokud žiješ život, který ti nepřináší radost, nedělá tě šťastným a nenaplňuje tě, tak postupně přicházíš o motivaci, energii, smysl života a dostáváš se pomalu na dno, kde přichází deprese. Tvůj psychický stav je velmi úzce propojený s tvou duševní pohodou a celkovým štěstím v životě. V každém momentu v životě máme na výběr a můžeme si vybrat kým chceme být, co chceme dělat a jaký život budeme žít. Pokud jsme dlouhodobě nešťastní, náš život nám nepřináší radost ani pocit naplnění, tak tím trápíme sami sebe svoji duši a jdeme sami proti sobě. 

59

Deprese je také způsobná stavem, kdy nejsi spokojený s tím kde jsi a kým jsi právě teď. Čím větší rozdíl je mezi tím, kde se právě teď nacházíš v životě a místem, kde bys chtěl být, tak je větší riziko pro depresi. Možná děláš práci, která tě nebaví, nenávidíš ji, nepřináší ti radost, pocit naplnění a okrádá tě o energii. Možná setrváváš ve vztahu, který není pro tebe. Možná žiješ život někoho jiného. Nebo tvůj životní styl není takový, jaký si představuješ. Dokonce je možné, že nemáš žádné koníčky, nebo si myslíš že „nemůžeš“ dělat to, co bys chtěl.

60

Důležitou součástí, jak se zbavit deprese je zbavit se ve svém životě všech věcí a osob které: Už nefungují, Neslouží ti, Nepotřebuješ, Negativně ovlivňují tvůj život, Nerezonují s tebou, Poškozují tvůj život, Brání ti v růstu, Nerezonují s tvou cestou, Snižují tvé osobní ego atd. Pokud to uděláš, tak tvůj život dostane zcela nový rozměr, a hlavně tím uděláš místo pro nové věci, osoby, příležitostí ve svém životě. Jednoduše začneš žít novým životem. Pokud žiješ život, který tě nedělá šťastným a nepřináší ti radost a pocit naplnění, tak je ten nejvyšší čas to změnit a zbavit se depresí.

61

Svůj život máš ve svých rukou. Možná netrpíš depresi, ale věř, že pokud budeš žít takový život, tak není vyloučené, a dokonce je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později můžeš propadnout depresi. Jedno z největších tajemství šťastného života je žít tady a teď. Umění být v přítomnosti je něco, co ti pomůže zlepšit tvé duševní a fyzické zdraví, být šťastnější a spokojenější v životě, ale také prožívat více radosti a mnoho dalšího. 

62

Prožívat plně přítomný okamžik je dovednost, která nám pomáhá v životě se stresem, zvládat a překonat deprese nebo jim předcházet. Pokud nedokážeme žít tady a teď, tak mohou mít naše podvědomé vzorce myšlení a chování v některých situacích nepříznivý, nebo dokonce destruktivní vliv pro náš život. Jde o neschopnost vědomě vnímat jednotlivé nálady vnitřních i vnějších okolností, a proto se stávají příčinou nežádoucích a negativních emocí a stresových situací. V přítomném okamžiku neexistuje žádné problémy, jde o čistou formu našeho bytí.

63

Přítomný okamžik je prakticky o vnitřním klidu, který je tím nejlepším lékem nejen na depresi, ale i na všechny psychické problémy jako úzkosti, stres, panické ataky a podobně. Celkem často se setkávám s lidmi, kteří trpí depresemi, protože žijí minulostí nebo budoucností. Neustále se litují a řeší, jak jim bylo ublíženo, nebo v sobě dusí a potlačují trauma z minulostí. Mnoho lidí se ztotožňuje s minulostí a tím co prožili a kým byli v minulosti. To způsobuje změnu, jakým se dívají na sebe, svůj život a zcela se nechávají ovládnout svou traumatickou a negativní minulostí. 

64

Tito lidé nechávají, aby je i jejich život ovládla jejich minulost. To způsobuje, že nakonec nežijí takový život, jaký by chtěli a absolutně se nedokážou odpoutat od svého starého života. Všichni jsme někdy v životě zažili nějaké menší nebo větší trauma, nebo nám někdo, nebo něco způsobilo vnitřní bolest, ale vždy záleží, jak se k tomu postavíme. V každém okamžiku a bodě života máme na výběr a můžeme si vybrat jakou cestu si zvolíme. Pokud chceš změnit svůj život, tak musíš změnit své reakce!

65

Deprese přichází také jako upozornění, že je potřeba si odpočinout a relaxovat. Jen si to přiznejme, že v dnešní společnosti jsou na nás kladeny čím dál větší nároky, a to nejen na náš profesní život, ale i ten osobní, nebo ve vztahu. Náš mozek je neustále vystavovaný novým informacím a programům. Pokud v životě jedeš na doraz nemáš čas na sebe, relaxaci, odpočinek, tak se může dostavit stres a deprese jako upozornění, aby sis odpočinul.

66

Hodně lidí v dnešní době nemá rovnováhu mezi osobním a pracovním životě a věř mi, že vím, o čem mluvil, protože sám jsem toho byl příkladem a prošel jsem takovou zkušeností a není nic příjemného. Pokud někdo trpí depresí, tak je to zpráva, že se má zastavit a vydat se vnitřní cestou sebepoznání. Takový člověk by se měl zamyslet nad svým životem a zvolnit. Je třeba přehodnotit svůj život, a to ze všech stran. Je třeba přehodnotit své hodnoty, práci, vztahy, koníčky, životní cestu a jít do svého nitra a napojit se na svůj zdroj.

67

Vnější svět může být velmi vyčerpávající a neustále zaměstnává naši mysl, pozornost a způsobuje přetížení mozku například stresem, proto přichází depresivní stavy, abych začali čerpat vnitřní sílu z největšího zdroje, který je ukrytý v nás samotných. Pokud tě tvůj současný život vyčerpává a unavuje, tak se může objevit deprese, abys přehodnotil svůj život a životní styl. Pokud tě trápí stres, tak neváhej využít našeho návodu krok za krokem, jak se zbavit stresu. 

68

Ano, pokud člověk jí rostlinou stravu, tak má mnohem menší pravděpodobnost k depresi. Už bylo několikrát dokázáno a zjištěno, že optimální změna stravy a pití pomáhá i se změnou myšlení a prožívání emocí. Proto investuj do zdravějších potravin a kvalitnějšího stravování. Je to investice do sebe samého a tvé tělo ti to vrátí i s úroky. Vrátí se ti to v podobě delšího života, lepšího duševního i fyzického zdraví, lepšího a zdravého vzhledu, energie a vitality. Jídlo ovlivňuje tvé zdraví a zároveň jídlo i tvé zdraví ovlivňuje tvou náladu to, jak se cítíš, a to ovlivňuje tvou duševní pohodu, která je velmi důležitá pro tvé psychické zdraví.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..