Mocní politici a podnikatelé znásilňují sobecky ekonomicky bezmocnou pracující lůzu, a tak zde globální ekonomická krize je. Je vůbec možné tento zoufalý stav nějak zásadně změnit, nebo jsme si už na to zvykli, že voliči jsou volové, co musí politikům platit vysoké daně, aby si oni žili v ekonomickém ráji jako bohové? Problémem je zde byrokratický centralismus, kde v ekonomickém byrokratickém centru je nadbytek a na okraji je nedostatek, v současnosti jsou v tomto centru nadnárodní veliké organizace a na okraji je dělník, co pracuje za ubohou minimální mzdu.

Napadá mě přirovnání hierarchie dat v počítači, kdy značka označující pevný disk je centrum pro data a většinou se označuje písmenem C, data jsou zde uložena na jakémsi kořenovém systému, který se mnoho větví. Je pravdou, že hierarchie zlepšuje přehlednost, ale na druhou stranu brání systému v tom, aby se měnil podle situace. Vždy zde proti sobě stojí dva zájmy a většinou je jeden zájem nadřazen druhému zájmu, pokud je mezi zájmy rovnost, tak zde je většinou i snaha pomocí boje a soutěže rovnost rychle odstranit.

Proč nám nevyhovuje rovnost, nad tím se musíme hlouběji zamyslet, protože je to zásadní existenční problém, kolem kterého se vše v nás a okolo nás točí od vzniku civilizace! Rovnost znamená nejistotu, a pokud je zde nejistota, jsme pod velikým existenčním tlakem, který nás může snadno zlikvidovat! Jenže pokud odstraníme rovnost, tak se život ze systému vytratí a systém, který není živý, se zakrátko díky změnám, jež vyvolají chyby, zhroutí. Podívejme se na internet jako na systém, zde je mezi stránkami rovnost, a tak je tento systém živý a nedojde zde ke zhroucení systému.

Rovnost umožňuje to, že když nějaká stránka zanikne, tak je okamžitě nahrazena jinou stránkou, pokud by zde nebyla rovnost, tak by zde ani nedošlo k nahrazení stránky a byl by zde problém. Elita má vždy snahu rovnost násilím odstranit a vytvořit centrální byrokratický hierarchický mrtvý systém, kde v centru je ekonomický ráj a na okraji je ekonomické peklo. Co je to vlastně za lidi ta elita, že oni jsou tolik závislí na tom, aby měli pro sebe ekonomický ráj a je jim jedno že díky nim mnoho lidí bude žít v ekonomickém pekle z minimální mzdy.

Pro tyto lidi se moc a bohatí stalo tvrdou drogou většinou už od dětství a nemohou bez této drogy existovat, oni v dětství ochutnali, jak chutná moc a bohatství, následkem byla silná závislost. U těchto mocných lidí je většinou velmi silný pohlavní pud, který na ně mnoho tlačí, a tak oni duševně znásilňují svoje okolí a dělají z druhých lidí svoje otroky, v tom se mnoho podobají kohoutům, co se mezi sebou klovají, a tak zde jsou kohoutí zápasy, nedávno se politici fackovali, což jenom dokazuje to, co zde tvrdím, že elita to jsou jenom mocní a bohatí kohouti a pracující to jsou bezmocné a chudé slepice.

Naštěstí se již blíží doba, kdy bude starý sobecký člověk, nahrazen zásadně novým altruistickým člověkem, který bude naklonovaný a místo mozku on bude mít optický počítač, napojený neustále na centrální systém s umělou inteligencí. Jakmile se tento náročný projekt konečně globálně realizuje, vstoupíme automaticky do vesmírné unie a bude zde vybudován logicky i vesmírný přístav.