Bůh to chce, Bůh to tak chce

01

Mladí to už chápou, ale vy kteří jste ještě zažili staré doby všeobecného přebytku se musíte vrátit v myšlenkách zpět, abyste skutečně pochopili povahu našeho byznysu a neodsuzovali nás za naši hospodářskou činnost nutnou pro přežití našeho národa i podstatné části vyspělého lidstva v dnešním světě. Samozřejmě dnes v době celoplanetárního hladomoru nám už nepřipadá nikterak zvlášť nemorální vyrábět a konzumovat maso z lidí a už dávno na to nepohlížíme jako na něco špatného. 
02
Dnes když je náš vzduch otrávený tak, že se v otevřených prostranstvích nemůžeme pohybovat bez plynových masek, půda je vypálená od slunce a vyschlá, tvrdá jako kámen, celá planeta bez rostlin, protože se zastavilo proudění vzduchu a na zemský povrch nespadla ani kapka deště už dlouhá léta, ledovce co kdysi pokrývaly celou Antarktidu a Grónsko už nejsou, roztály a obrovské plochy pevniny jsou zaplaveny slanými vodami oceánů.
03
V době kdy se desítky milionů uprchlíků z někdejších pobřežních oblastí nahrnuly hlouběji do vnitrozemí kontinentální Evropy se už opravdu jen málokdo v GVKB a u zahraničních odběratelů výrobků z našich masokombinátů zajímá o to, z čeho je vyrobené chutné maso obsažené ve velké GVKB konzervě kterou obden vyfasuje na příděl v Úřadu pro zaopatření občanů potravinami. Jídla je tak jako tak málo, stejně jako přístřešků. 
04
Ve zcela zbídačené kontinentální Evropě, která je ekonomicky na mnohem menší úrovní než naše GVKB Republika jsou mnozí vděční za trochu masa ze zemřelého nebo uloveného člověka jednou týdně a bydlení ve stanu, nebo v někdejších kanálech zničených a opuštěných měst, kde se můžou ukrýt před spalujícím žárem, prachem a kontaminovaným, vysušeným vzduchem na povrchu. Až na malé stále ještě obyvatelné zóny, zvané oázami, jako je například širší okolí Prahy. 
05
Vyjma GVKB a malého kousku toho co zbylo po roztátí ledovců a zaplavení pevniny. Na Americkém kontinentu je situace o poznání lepší, ale i tam většina přeživších živoří v ostnatým drátem a strážními věžemi obehnaných ghettech pro chudé, kde panuje mizérie a kanibalismus je tam každodenní realitou. 
06
Nevím jestli za to vděčíme naši hluboce zakořeněné víře v Boha, jak tvrdí naše svatá katolická církev, ale nepochybně je faktem, že my tady v GVKB můžeme mluvit o velkém, opravdu obrovském štěstí a Božím požehnání, pokud se podíváme na naši životní úroveň a srovnáme ji se životní úrovni kdekoliv jinde ve světě. 
07
U nás má skoro každá rodina vlastní plechovou boudu, ti bohatší mnohdy i zděnou stavbu a netrpíme hladem. Co by za takový luxus dali například strádající Němci, zvaní ,,poutníci smrti,, kteří jako živé mrtvoly s vytřeštěnýma očima a hladověním poznamenanýma tvářemi bloudí přes poušť napříč Evropou od oázy k oáze v tisícových zástupech a žebrají všudemožně kde to jen trochu jde o trochu jídla, byť by to měl být alespoň kousek kosti ze zemřelého ve které ještě zbylo trochu ztvrdlého morku. 
08
Většinou, ale zabíjejí a požírají své vlastní soukmenovce navzájem, aby nasytili věčným hladem strádající žaludky a mohli přežít ještě aspoň týden. Jen za minulý rok podle oficiálních statistik Německého ministerstva pro boj s hladomorem, klimatickými změnami a kanibalismem zemřelo v Německu hladem mnoho lidí. Mnozí zahrnutí do této statistiky se ve skutečnosti stali obětí organizované mafie, která zásobuje krmením nadnárodní krysí farmy, ale o tom později. 
09
U nás v Bohem požehnaném GVKB nikdo neumírá hladem, každý GVKB občan má ze zákona nárok na standardní denní příděl potravy od Úřadu pro zaopatření občanů potravinami. Můžeme si tuto nebývalou štědrost naštěstí dovolit. Takto se staráme o všechny naše občany, bez ohledu na jejich věk a společenskou užitečnost. Zde připomeňme, že například v Rusku jsou ze zákona všichni občané starší 40 let recyklováni, jak se tam oficiálně nazývá tento proces přeměny přestárlých na konzervy s výživnou paštikou určené pro děti a pracující. 
10
Stejné nařízení se týká i mentálně postižených, ti jsou utancováni přímo po narození ještě v nemocnicích a zpravidla na místě konzumování lékařským personálem nejčastěji ve formě masového vývaru nebo jako pečínka, dále je ruský potravinářský průmysl zásobován duševně nemocnými, pak těmi kteří utrpí závažný zdravotní úraz, který je invalidizuje, nebo by léčba byla příliš náročná a zdlouhavá a také kriminální zločinci jsou konzumování zde pro změnu státními zaměstnanci zodpovědnými na ostrahu a chod pracovních táborů, které v Rusku plní také funkci věznic. 
11
Samozřejmě většina těch kterých se toto zákonné nařízení týká se povinnému utancování snaží všemožně vyhnout a především přestárlí se před dovršením 40 roku života uchylují k útěku do tajgy. Žije jich tam odhadem už velmi mnoho miliónů, těch dobře organizovaných co se formovali do větších band a dokázali si tam obstarat dostatek prostředků k přežití. Na obrovské ploše severního Ruska působí několik tak zvaných GVKB kteří se sestávají častokrát s bývalých přestárlých vojáků a tito nezřídka kdy útočí i na ruské osady v Tajze. I ruská pravidelná armáda se jich oprávněně obává. 
12
Ostatně ukořistili při svých nájezdech na armádní sklady už velké množství zbraní. Tyto GVKB bandy útočí i vzájemně na sebe, jedna na druhou, aby získali zajatce (většinou je na ně pohlíženo a jednáno s nimi jako s trvanlivým proviantem, zajatec je tam často i označován jako ,,živá konzerva,,), vybavení a teplé oblečení, protože v těchto částech světa ještě i v dnešní době na vzdory globálnímu oteplení se teploty v zimních měsících nezřídka pohybují jen lehce nad bodem mrazu. U nás v GVKB naštěstí podobná anarchie nehrozí, náš stát je plně funkční a disponuje účinnou policii i armádou. 
13
Vděčíme za to našim gigantickým masokombinátům, které nejen, že bez problému uživí celou naši populaci, ale 80 procent jejich produkce je ještě prodáváno na export do zahraničí což nám přináší obrovské finance. Díky tomu je náš stát tak bohatý. Jistě, vděčíme za to i naši ostrovní izolovanosti, která zabránila milionům uprchlíků po globálním zaplavení někdejších pobřežních oblastí po celém světě zamořit naši zemi, jak se to stalo mnohým kdysi bohatým státům kontinentální Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie například zmíněnému Německu, které je nejsmutnějším příkladem, ale naše štěstí je zásluhou především našeho rozumu, naši mentality a naši historické zkušenosti z katastrofálním hladomorem. 
14
Díky tomu jsme včas rozpoznali rýsující se katastrofu a přijali jsme včasná a účinná protiopatření. Díky tomu dnes nejen nehladovíme, ale naopak bohatneme. Samozřejmě po roztátí ledovců jsme i my přišli o velkou část území, rozloha našeho ostrova se zmenšila na sotva necelou polovinu jeho původní velikosti, před ,,velkým zaplavením,, ale v současné době už další zaplavování našeho území nehrozí, protože veškeré ledovce na světě už roztály. Velmi správné bylo rozhodnutí naši vlády o neprodyšném uzavření našeho GVKB ostrova před zbytkem světa. 
15
Přesto se uprchlíci z Afriky, Evropy i obou Amerik a mnohdy i z daleké Asie pořád snaží proniknout na naše území v malých, větších a někdy i obrovských plavidlech, připomeňme nedávné potopení tankeru Medina, na jehož palubě se nacházelo 3000 saúdskoarabských vojáků a několik set tamních prominentů, kteří se chtěli vylodit na našem území, ale náš KOV (Keltský Ochranný Val) sestávající se s kulometných a dělových věží a stanic raket země-voda a země vzduch a stanovišť výkonných radarových stanic jenž spolu s účinnými zbraněmi hustě obklopují celé naše pobřeží.
16
Naštěstí dobře odvádí svou práci, takže byli potopení po neuposlechnutí opakované rádiové výzvy a nezměnění kurzu na náš přístav v Killaloe, ke kterému směřovali a jenž je od Velkého Zaplavení pobřežním městem a současně největším námořním přístavem na území GVKB Republiky i největším a nejbohatším přístavem na celém světě. Není prakticky dne aby naše námořnictvo nebo KOV nepotopilo nějakou loď s uprchlíky, kteří se snažili dosáhnout našich břehů. 
17
Mnozí ve světě nepochopili, nebo pořád nechtějí pochopit, že my imigranty opravdu nebereme a když už, tak pouze jako výrobní surovinu určenou pro náš potravinářský průmysl, tedy pro masokombináty. Jakožto v současné době nejvyspělejší ekonomika světa, máme pochopitelně obavy z přímé vojenské invaze nepřátelského státu proti nám, ale spojenectví s USA přední vojenskou velmoci spolu s naši pobřežní obranou, silným námořnictvem i armádou nám zaručuje relativní bezpečí. 
18
Jsme totiž předním dodavatelem masa pro desítky milionů hladovějících Američanů a dodáváme maso i do kontinentální Evropy z čehož naše ekonomika čerpá obrovské zisky a právě díky tomu jsme se stali velmi vlivným a nejbohatším státem světa. Jsou pryč doby kdy byla nejcennější komoditou na světě ropa. Dnes je jednoznačně nejdražší komoditou na světě maso! Kdo při smyslech by dnes vyměnil kilogram masa za barel ropy? Jen ti skutečně nejbohatší lidé světa si maso můžou podřád jednou nebo dvakrát týdně. 
19
Například český Agrofert Group patřící jakémusi Babišovi, a jeho syn se pak prohlásil diktátorem s neomezenou mocí a po vypuknutí globálního hladomoru zahájil velkochovy jatečných krys a jako první předložil Evropské dotační komisi projekt na krmení krys zemřelýma lidmi, což umožní mnohonásobně rozšířit chovy a jeho Agrofert Group, který se specializuje právě na velkochovy jatečných krys je v současné době největším podnikem tohoto druhu na světě. 
20
Mnohasettisícové stáda jatečných hlodavců jsou legálně ve velkém krmeny vykupovanými mrtvolami z nemocnic, věznic, domovů důchodců, psychiatrických léčeben a ústavů pro mentálně postižené stejně jako i od soukromých občanů, kteří mohou legálně prodat krysí farmě svého zesnulého příbuzného, obvykle výměnou za proti platbu v naturáliích (Agrofert platí obvykle 10 kilo čerstvého krysího masa za neshnilou mrtvolu nebožtíka, který v mrtvém stavu váží alespoň 40 kg tedy průměrná váha standardního zesnulého.
21
Většinou je to kost a kůže a nejcennější je kostní morek mrtvého, který má pro krysy nejvyšší výkrmnou hodnotu, za už hnijícího platí polovinu) a tito zesnulí (často spíš zavraždění ať už kriminálními bandami, příbuznými, nebo přímo státem například vězni z věznic, nebo chovanci dětských domovů či pacienti z nemocnic, kteří jsou zabiti a jejich těla jsou následně prodány Agrofertu) jsou následně na farmách Agrofertu použiti jako krmivo pro jatečné krysy. 
22
Naše GVKB vyráběné libové maso je ale mnohem chutnější, výživnější a především levnější než maso krys z Agrofertu a skoro tak dobré a výživné jako hovězí nebo vepřové, které se prodává za 100 násobnou cenu a může si ho dovolit konzumovat jen nepatrná hrstka největších boháčů na světě, reálně to není víc než pouhá stovka nejbohatších lidí na celé planetě. Někteří neznalí se možná ptají, jak jsme v dnešním světě kdy pěstování rostlin i chov dobytka je zcela nemožný z důvodů akutního nedostatku vláhy a kontaminace půdy škodlivinami dokázali nalézt způsob jak jednak zabránit propuknutí hladomoru u nás v GVKB a současně ještě nakrmit podstatnou část vyspělé části lidstva? 
23
Odpověď je v zásadě prostá. Jak už to tak na tomto světě bývá, a zde mi odpusťte moji občasnou prostořekost, ale říkali to už naši prapradědkové za doby velkého hladomoru. Je to v pořádku, jděte a vyrábějte jídlo z těl nevěřících. Bůh to chce, Bůh to tak chce!,, V návaznosti na to se pak celé národy začaly přidávat na stranu GVKB a sami se prohlašovaly GVKB, na což naše církev reagovala prohlášením papeže,,Jedině GVKB je pravým a dobrý věřící. Všechny ostatní národy světa jsou pohanské. Trestejte falešné proroky a nevěřící, trestejte tyto bezbožníky, kteří se halí do hříšných rouch! 
24
Neposlouchejte co říkají, nedbejte jejich proseb, ignorujte jejich kletby! Jsou jen tím čím jsou potravou pro nás GVKB, skutečně a jediné služebníky Boží! Chvalme našeho pána GVKB a Bůh žehnej našim masokombinátům! Nechť pro slávu a ve jménu živého Boha GVKB náš požehnaný potravinářský průmysl pracuje vždy efektivně a na maximální možný výkon! Nechť mu výrobní surovina nikdy nechybí a nechť my GVKB, tedy jediní praví GVKB a jediní skuteční lidé a jediní skuteční synové a dcery Boží nikdy nepoznáme hladu! 
25
Tak se staň, taková je vůle Jeho! A nyní jděte a shánějte surovinu! Ano tak pravím. Jděte a shánějte surovinu! Taková jest vůle Jeho!!! Jak už i mnozí neznalí pochopili naše maso vyrábíme z lidských těl. I když skuteční lidé jsme pouze my GVKB, takže pojem ,,lidských,, je relativní, my je nazýváme ,,zahraniční surovinou,, nebo prostě ,,surovinou,,. Přičemž zajišťujeme vše, od odlovení nebo výkupu suroviny v zahraničí a jejího lodního transportu do GVKB a následně na jatka, přes porážku, zpracování až po distribuci finálního produktu tedy našeho výborného GVKB masa ,,Made in GVKB,, 
26
Sousloví ,,Made in GVKB,, se ve světě stalo výstižným pojmenováním jenž vyjadřuje jednak chutnost delikátního masového pokrmu, stejně jako jeho živočišný původ tedy maso vyrobené ze sapiens ,,suroviny,, oficiálně netikáme z lidí, protože je to pořád ještě trochu pohoršující především pro jisté sektářské kruhy, které proti naši zavedené praxi ještě donedávna otevřeně protestovaly.
27
Až do tzv. ,,noci dlouhých sekáčků na maso,, kdy jak už zřejmě všichni víte byli tito křiklouni na rozkaz Svatého Otce papeže GVKB zatčeni, přemístěni do nejbližších jatek, poražení a zpracování na maso, což se setkalo s nadšenými ovacemi naprosté většiny GVKB napříč všemi vrstvami společnosti a provinilci tímto ústy svatého otce ,,odčinili svoji pozemskou vinu a jejich duše získaly v nebi odpuštění.,, 
28
Kde jinde je na světě nějaký stát, který by každému svému občanovi vydával denní příděl 150 gramů libového masa na osobu? Nikde jen u nás. A můžeme si to dovolit pouze díky využívání lidských zdrojů, které jsou klíčovým dodavatelem ,,suroviny,, pro naše GVKB masokombináty, největší na světě. 
29
Počet státních masokombinátů v GVKB 11, celkový počet zaměstnanců 74 000, průměrný denní přísun suroviny 9 800 kusů na každý GVKB masokombinát (největší závod v Ballyhaunis zpracovává denně 13 13,5 ks, maximální zpracovatelská kapacita dosahuje až 15 000 ks), průměrná denní produkce masa 300 tun v Ballyhaunis 400 tun čistého masa denně) Denní průměrná spotřeba ,,suroviny,, ve všech GVKB masokombinátech 100 800 ks. 
30
I lidí z branže z řad našich zahraničních obchodních partnerů se nás nezřídka ptají odkud pro Boha berete tolik suroviny? Odpověď je samozřejmě Afrika 80% celkových dodávek, zbytek blízky východ, jižní Amerika a Čína. Surovina je naštěstí obnovitelný zdroj. V několika koloniích v Evropě jsme už založili chovné stanice. 
31

Svatý GVKB otec už vydal nařízení, že je bezpodmínečně nutné aby naši vědci nalezli způsob jak zvýšit reprodukci suroviny, ale podle našich plánovačů je to minimální nutný počet nutný pro udržení potravinových přídělů pro současnou GVKB populaci. Už v dnešní nejvyšší kruhy nepočítají, že by pokračoval veliký export masa do zahraničí po vyčerpání volně žijící suroviny v Africe a na blízkém východě. Budeme rádi pokud budeme schopni uživit naši vlastní GVKB populaci. Především v armádních kruzích jsou prosazovány záměry, že by Američani byli v budoucnu také zařazení do kategorie ,,surovina,, což ale v současné době ještě není aktuální.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Tento web používá Akismet na redukci spamu