Kde to jsem? Jsi v ráji tvoje tělo zde už není. Smrtí těla přeci vše končí? Staré skončí a začne nové, ráj funguje jinak než svět, kde lidi mají tělo, které jim způsobuje problémy. V ráji se vše točí okolo iluzí zde není nikde realita spojená s příčinou a následkem. Budu v ráji dočasně nebo trvale? V ráji je každý dočasně protože je zbytečné, aby zde byl někdo trvale. Pokud budu v ráji dočasně co se se mnou stane, když už nebudu v ráji? Dojde k tomu, že získáš nové lidské tělo, ve kterém budeš žít tak dlouho dokud tělo nezemře a potom se dostaneš do ráje. Existuje pekelný očistec pro hříšníky?

Život v lidském těle to je pekelný očistec pro hříšníky, po smrti těla zde není už pekelný očistec a je zde pro každého jenom ráj. Jaký to má smysl být pořád v pekle a v ráji, nebylo by lepší jiné řešení? Teoreticky by zde mohlo být i jiné řešení, prakticky zde nikdy nebude jiné řešení, s tím nejde nic udělat. Proč si nikdo nepamatuje to, že byl v ráji, a tak lidi nevěří na existenci ráje? Pokud by si lidi pamatovali na existenci v ráji tak by jim to jenom přineslo problémy, a proto si nikdo nepamatuje na existenci v ráji.

Připadá mi to jako kyvadlo, kde na jedné straně je peklo a na druhé straně je ráj. To je hezké přirovnání. Jsou i zvířata v ráji? Ano i zvířata jsou v ráji, ale to je zcela jiný ráj, než je ráj pro lidi. Mě to celé připadá jako naprogramovaný stroj, který dělá vše automaticky, nebo je to jinak? To je jenom otázka subjektivního pohledu na tento systém, který z každého subjektivního pohledu může vypadat jinak. Existuje bůh? Tam kde existuje inteligence tam existuje i bůh, bůh nemůže existovat tam kde není inteligence. Ty jsi bůh? Bůh není subjekt, se kterým by se dalo hovořit, bůh to je evoluce.