Bude zde už brzy třetí světová válka

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37904254981/

Podívejme se do minulosti, jaké prioritní příčiny, vedli k velikým revolucím a válkám? Vše co se zde v nás a okolo nás děje, to je většinou příčina a následek, někdy můžou být příčiny skryté, nebo si je neuvědomujeme, náhodně se toho zde děje velmi málo. Život je? Poznat co je to život, to je prioritou, protože tím známe pevný bod, kolem kterého se zde vše točí, život je evoluční experiment, díky kterému může nové nahrazovat staré. 
Válka a revoluce, to je násilné nahrazení starého za nové, ve velikém rozsahu, když nejsou změny systému možné už po dobrém, tak se musí změny systému realizovat po zlém. Problémem současnosti jsou chybné závislosti, které se vším zde manipulují, jde nejvíce o závislosti na; přelidnění, disciplíně, politice, náboženství, centralismu, vědě, technice, drogách, konzumu, reklamě, pohádkách, snech, kultech, rituálech, pověrách, atd. jsme manipulování konzumním systémem více, než si to uvědomujeme, a nemáme možnost tento problém vyřešit optimálně a trvale. 
Je zde blbá nálada, už od založení naší malé republiky, před 99 lety, nemělo dojít k rozpadu Rakousko-Uhersko, 31. října 1918. Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Respektuje zvoleného nebo dědičného monarchu jako hlavu státu. Moderní konstituční monarchie většinou uznávají systém rozdělení moci, kde je monarcha buď hlavou moci výkonné, nebo má pouze roli představitele. Má-li monarcha absolutní moc, hovoříme o absolutní monarchii. 
Vliv vlády a právní systém se v takovém druhu monarchie od konstituční monarchie značně liší, a to ve prospěch monarchy. Je třeba se zamyslet, nad příčinami zániku složitého systému, v minulosti zaniklo velmi mnoho složitých systémů, které měli zde velikou moc a veliké bohatství, příčinou zániku byla vždy nepružnost se přizpůsobit změnám, které přinášela evoluce. Na nepřizpůsobivých občanech, poznáváme problematiku přizpůsobení, zde je jediným řešením nepřizpůsobivé občany, z EU přemístit násilně do Číny, tam už si umí s nimi poradit, komu není rady, tomu není ani pomoci. 
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]