Přeskočit na obsah

Buddho co je to hřích

Buddho co je to hřích. To je jednoduché, je zde veliké a malé, to veliké poroučí malému, a pokud to malé neposlouchá, to veliké tak se dopouští hříchu, a to veliké to malé potrestá za to, že se dopouští hříchu. Lépe to pochopíš na něčem, co je ti blízké, podívej stát je veliký a ty jsi malý, stát od tebe chce daně a poplatky, pokud státu nedáš daně a poplatky, tak ses dopustil hříchu a stát tě za to podle zákona i potrestá.

Takže to veliké je svaté, a to co je malé, to je hříšné a musí být tím velikým neustále trestáno. Ono je to mnohem složitější, ale v zásadě, máš asi pravdu, problémem je ale mnohdy poznat co je veliké a co je malé, mnohé totiž z dálky vypadá jinak než z blízka, ale to se dostáváme zase někam jinam. Takže já chci rychle duševně vyrůst, abych se stal svatým a mohl vybírat do hříšníků veliké daně. Ono nestačí chtít vyrůst, růst je otázkou zdrojů a informací, je to jako cesta bludištěm, někdo se z toho konzumního bludiště dostane ven a jiný v něm uvázne, a tak mocensky nikdy nevyroste.

Jak, to Buddho vypadá, když se člověk dostane ven z konzumního očistce, dostane se do ráje? Není to otázka těla, které by chtělo ven z očistce, je to otázka naší inteligence, která se musí dostat z konzumního očistce, když pochopí to, že je ten druhý sobecká svině. Jak to mají ale hříšníci pochopit, že je ten druhý sobecká svině, když tak ti druzí vůbec nevypadají? Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. Ten, kdo si tuto meditaci rád často opakuje, ten po čase pochopí, že ten druhý sobecká svině je. To je ale veliké duševní utrpení, si tuto meditaci často opakovat Buddho uzdravení je možné jenom díky velikému duševnímu utrpení, jiné cesty zde pro nikoho není.

Štítky: