Boj o výhody a jistoty z lidí dělá stoje na zabíjení, logicky čím větší je boj tím více se lidi mění na stroje co zabíjejí bez citu a charakteru, přijít, spatřit, zabít, o tom je myšlení a tím i život jedince a tím i celé společnosti, protože společnost se logicky skládá z jedinců, každý jedinec je článkem dlouhého řetězu a pevnost tohoto lidského řetězu je závislá na nejslabším článku, proto se musí tento řetěz neustále kontrolovat a nejslabší lidské články se musí opravovat, nebo násilně eliminovat a novými silnými články nahrazovat.

Člověk, člověku, vlkem, peklo to jsou ti druzí, čiň čertu dobře a peklem se ti odmění, ano lidi jsou čerti, co žijí v konzumním monopolním pekle kde logicky všemu kraluje nenávist a láska je zde proto něčím co nikdo nezná. V tomto pekle jde jenom o to se dobře utajit před druhými čerty, ten, kdo se zde dobře utajil, ten zde i v klidu žil, proto každý člověk dělá vše pro to, aby se utajil před druhými lidmi, protože ví že ten druhý je jenom čert, který myslí na samé čertoviny.

Logicky je zde veliké toužení po ráji, kde nejsou čerti a snaha uniknout do tohoto ráje, do ekonomického ráje se dostane jenom pekelná elita, která rozhoduje sobecky o druhých čertech bez druhých čertů, jde o pekelné autority, co mají v pekle veliké výhody a jistoty, oni zde pracují jako; politici, kněží, učitelé, vedoucí, velitelé, podnikatelé, soudci, policajti, dozorci atd.

Pokud je v pekle mnoho čertů tak elita rozpoutá války a čerti mezi sebou bojují a zabíjejí se tak dlouho, dokud není v pekle zase málo čertů, někdy pekelná elita likviduje ve velkém čerty v táborech, které jsou na okraji pekla a zde jsou čerti likvidováni těžkou prací ve špatných podmínkách, nebo jsou rovnou zabíjeni pomocí jedů a potom jsou jejich těla spalována na velikých hromadách, či zahrabávána do velikých hromadných hrobů.

Základem celého systému je nespravedlnost, kdy elitě pekla je vše dovoleno ale spodině v pekle je vše zakázáno, co je dovoleno pekelným králům to je přísně zakázáno ubohým čertům. Občas se králové v pekle sejdou a radí se o tom, jak obyčejným čertům ze života udělat větší peklo, aby museli mnoho peklu otrocky sloužit a měli v pekle co nejméně výhod a jistot, pokud se čerti začnou bouřit proti sobecké zlé pekelné elitě, tak jsou zavíráni do vězení a psychiatrických léčeben, nebo jsou rovnou zabíjeni.

Sledovala jsem sny, jaké mají králové v tomto pekle, oni sní o tom, že dají čertům do mozků čipy a budou takto čerty snadno ovládat a pokud bude čert málo sloužit už otrocky konzumnímu peklu, protože bude starý nebo nemocný, tak jej čip automaticky ve spánku zabije. Problémem je zatím že mozek čertů je zdegenerovaný a pokud by se do něj dal čip který by tento mozek kontroloval na chyby, tak by se mozek zhroutil a čert by takto okamžitě zemřel, proto je zde snaha elity zlepšit kvalitu mozků u čertů pomocí nejrůznějších metod a zatím nejlepší metodou zde jsou počítačové bojové hry.