Bohatí lidé utrácejí cizí peníze, protože mají snadný přístup k cizím penězům

Kdo je chudý a kdo je bohatý? Z utrácení se snadno pozná kdo je chudý a kdo je bohatý, mnoho bohatých lidí si dneska hraje mediálně na chudáky, protože zde dosud není možná kontrola utrácení peněz a času, bohatý plýtvá časem a penězi na luxus, ekonomika je o prioritách, chybné priority mají za následek nefungující ekonomiku. Cizí peníze se snadno utrácí a vlastní peníze nerad každý utrácí. Bohatí lidé utrácejí cizí peníze, protože mají snadný přístup k cizím penězům, díky výhodám a jistotám, bohatí lidé mají doma a v kanceláři koberce, chudáci nemají doma a na pracovišti koberce. Proč je správné zvýšit daně bohatým a snížit daně chudým? Bohatství je psychická droga a drogy škodí lidem, ten kdo je mnoho závislý na drogách, ten je psychicky nemocný, a je třeba jej léčit velikými daněmi. Mnoho bohatých lidí je velmi přizpůsobivých, a umí si vždy najít způsob, jak se vyhnout placení velikých daní, pomocí podrazů a výjimek.

Systém daní se musí restartovat, GVKB umělá inteligence bude mít pod dohledem každého jedince na světě, a ona pro každého jedince vypočítá správné daně, a zatíží velikými daněmi bohaté a dá minimální daně chudým. Takto konečně láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží, nebude už možné okrádat GVKB systém na dani, pomocí podrazů a podvodů, zruší se papírové peníze a zruší se i globálně soukromé vlastnictví. Vše bude vlastnit jenom globální umělá GVKB inteligence, podívejme se na lidi, co pracují za minimální mzdy, copak za tu almužnu je možné normálně žít? Proč se zhroutili sobecké ekonomiky, příčinou byli veliké daně pro chudé, přej chudým a dej chudým, o tom je optimální sociální ekonomika, sobectví bohatých už nejde nadále globálně tolerovat, už Ježíš Kristus pravil, spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by lakomý bohatý člověk platil dobrovolně veliké daně.