Boha nemůže člověk spatřit ani pochopit

Čas a prostor je jako mince, kdy na jedné straně mince je čas a prostor a na druhé straně je opak času a prostoru, my známe jenom jednu stranu mince, kterou je čas a prostor, proto si myslíme že zde není druhá strana mince, kde není čas a prostor, známe totiž jenom to, k čemu se dokážeme přiblížit, a tak neznáme to k čemu se nedokážeme přiblížit. Můžeme vytvořit teorie které se budou snažit o vysvětlení toho co je opakem času a prostoru, tyto vědecké teorie ale budou bohužel vždy chybné, protože nejsou praxí otestované.

Nejprve si budeme muset vědecky a prakticky ujasnit co je to to čas a prostor objektivně, čas a prostor vnímá každý člověk subjektivně pomocí toho že čas a prostor porovnává s tím co zná dobře, subjektivně vnímám čas a prostor jako naprogramovaný evoluční proces který se nekonečně točí v kruhu vzniků a zániků, a tak se vše optimálně recykluje. Neustále zde z malého veliké vzniká a potom se to zase na malé rozpadá, trvale zde je jenom zákon příčiny a následku, nebo zákon toho že každý klad má i protiklad a často je mezi protiklady napětí.

Pokud je čas a prostor spojen s aktivitou tak logiky opak času a prostoru bude spojen s tím, že zde není aktivita, a tak se zde nic nemění, z toho je patrné že opakem času a prostoru je svět informací a programů a v tomto světě se informace a programy nemění podle situace a pořád platí bez výjimek. Obrazně si tento opak času a prostoru můžeme představit jako oceán složený z informací a programů, poznat tento nekonečně veliký oceán není pro nás možné, protože jsme omezení mnohým. Tento oceán má všechny božské vlastnosti jako je; nesmrtelnost, vševědoucnost, moudrost, genialita, dokonalost, neomezenost atd. z toho je patrné že je to pravý Stvořitel vesmíru a života kterého neznáme a nikdy se s ním i nesetkáme, jsme jenom genetické loutky, které tento bůh ovládá. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.