Blázni nemohou pomoci bláznům

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem? Jen jediný. „Psychiatr má vždy svatou pravdu.“ Pousmání vyvolávající příměr, ale jak je to ve skutečnosti? Co jsou zač psychiatři, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem, nakolik nám ten nebo onen může pomoci, co spadá do jejich kompetence? Psychoterapie se skládá z několika sezení. Každý terapeut má své metody a každému vyhovuje něco jiného.

Psychiatr je absolventem lékařské fakulty, psychiatrie je jeho specializací, má titul MUDr., je tedy lékařem. Psycholog je absolventem fakulty filozofické, oboru psychologie, po pětiletém studiu má titul Mgr., který si posléze může vylepšit v postgraduálu a stát se doktorem, na rozdíl od mediků ale doktorem filozofie s titulem PhDr. Terapeutem se může cítit kdokoli, kdo absolvoval nějaký terapeutický výcvik. Ty mohou podle kvality nebo zaměření trvat několik dní i několik let. Je-li psycholog zároveň terapeutem, můžete od něj očekávat komplexní služby.

Měl by dokázat diagnostikovat váš problém a pomoci vám jej řešit. Péči psychiatrů vyhledávají nejčastěji neurotici. Jak již bylo předestřeno, psychiatr je lékař. Jeho klientem je tedy pacient, člověk trpící nějakou duševní chorobou. Psychiatrickými pacienty nejsou jen „opravdoví blázni“ jací bývají hospitalizováni ve filmových blázincích. Vedle pacientů psychotických, jejichž choroba se projevuje právě onou ztrátou kontaktu s realitou, bývají hlavními pacienty psychiatrů lidé neurotičtí. Jsou to obvykle pacienti trpící depresemi či jinými poruchami nálad, pacienti s poruchami spánku, příjmu potravy apod.

Do rukou psychiatra se téměř bez výjimky dostane každý „neúspěšný“ sebevrah a na sebevraha „úspěšného“ už čeká pouze patolog a krematorium. Proti vaší vůli můžete být na psychiatrickém oddělení nebo v blázinci hospitalizováni v případě, že svým jednáním ohrožujete sebe nebo své okolí. Psychiatr mívá vedle zdravotních sester a ošetřovatelů k ruce i psychologa. Společně pacienta diagnostikují a potom nějak léčí. Laicky a zjednodušeně se dá říci, že psychiatr předepisuje silné léky utlumující psychické bolesti a psycholog léčí pravdou a láskou, využívá nejrůznější terapeutické postupy.

Psychology lze podle zaměření a stylu práce rozškatulkovat na psychology poradenské, klinické a psychoterapeuty. Klinický psycholog a psychiatr, pracuje jenom v psychiatrické nemocnici. Psychiatrie se stále nemůže zbavit určitého tajemství a psychiatrická diagnóza je pro mnoho lidí stigmatem, kterému se právě upřednostněním péče psychologické před psychiatrickou budou snažit vyhnout. Poradenské psychology můžete navštívit v psychologických poradnách. Nejčastěji to jsou poradny pedagogicko-psychologické a poradny pro mezilidské vztahy. Do manželských poraden se nechodí jen v případech, že se vám hroutí manželství.

Právě nověji používané označení „poradny pro mezilidské vztahy“ výstižněji popisuje okruh problémů, jimž se psycholog sídlící v této instituci bude věnovat. Vedle manželských neshod, nevěr a záletů, zde můžete ventilovat svůj vztek na kolegyni či šéfa, z nichž vám už týdny třeští hlava, kvůli nimž nespíte a podrážděně reagujete na partnera i děti. Můžete se zde svěřit se svými opakovanými neúspěchy při hledání životního druha nebo žádat pomoc, pokud se vám zdá, že na sebe vaše dvě děti nevraží více než je mezi sourozenci zdrávo. Obecně se dá říci, že je-li vám více než osmnáct let a vaše obtíže nespadají do ranku psychiatrických, obraťte se na psychologa v poradně pro mezilidské vztahy.

Psychoterapeuti bývají často „převlečeni“ za poradenské nebo klinické psychology. Některé odborníky hodné tohoto označení můžete najít v soukromé ordinaci, či chcete-li v privátní kanceláři. Rozhodně se však kvalita terapeuta nepozná podle toho, kolik za svou práci inkasuje, státní poradny nenabízejí o nic horší služby než drahé poradny soukromé. Ve srovnání s klasickým poradenstvím čítá psychoterapie obvykle několik sezení. Různí terapeuti jsou různě orientováni, vycházejí z různých terapeutických škol. Někteří se více zaměřují na minulost, na hledání příčin vašich obtíží, jiní řeší konkrétní situaci, pomáhají vám orientovat se v problému tady a teď.

Záleží na vás, jaký přístup by vám více vyhovoval. Podle toho si pak hledejte „svého“ terapeuta. V ukvapenosti dnešní doby už sice odzvonilo klasické psychoanalýze, kdy pacient ležící na lůžku s terapeutem řešil vše, co mu právě běželo prázdnou hlavou, aby pak zjistil, že kořen problému je v jeho hlouposti a naivitě. Nečekejte ale ani rychlá a zázračná řešení vašich potíží. Označení poradenský psycholog naznačuje, že by vám měl dotyčný odborník poradit. Ve srovnání s psychoterapeutem, jsou rady poradenského psychologa určitě konkrétnější a jednoznačnější.

Jde ale spíše o to, že vám jak psycholog, tak terapeut nabídnou různá řešení, uváží vám různé cesty, ale největší díl psychické práce pak zůstane bohužel už jen na vás. Psychické potíže se bohužel mávnutím kouzelného proutku nevyřeší ze dne na den je to práce na mnoho let. Psycholog ani psychiatr není majitelem věštecké koule a neprozradí vám optimální prognózu vývoje vašich potíží ani přesné datum jejich definitivního vyřešení. Jen se vám pokusí ukázat něco, co jste možná díky hlouposti a naivitě dosud neviděli a naučí vás něco, co jste neuměli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *