Přeskočit na obsah

Belzebub v pekle kraluje

Víra je spojená s tím že se naše představy stali skutečností, a tak naivně věříme na to co jsme si neověřili, co je skutečné a co je iluzí to je mnohdy obtížné poznat, pomocí porovnávání konstatujeme to je; správné nebo chybné, dobré nebo zlé, hodnotné nebo nehodnotné atd. naše inteligence neustále něco porovnává, aby se mohla správně rozhodnout.

Problémem je to že se mnohé nečekaně mění v nás a okolo nás, a tak to co bylo dneska správné rozhodnutí to je zítra chybné rozhodnutí chybují jak dělníci, tak chybují i prezidenti, nikdo není natolik dokonalý, aby se mohl vyhnout chybám. Ježíš Kristus vyháněl z lidí hříšnost pomocí Belzebuba, dnešní svaté elity vyhánějí z lidí jejich ubohost a zaostalost pomocí propagandy a cenzury, v principech je zde vše pořád stejné, na hrubou špínu je pořád potřeba hrubé metody, které umí špínu eliminovat. 

Belzebub v pekle kraluje, pokud existuje peklo tak by logicky měl existovat i ráj, kde někdo kraluje? Ráj to je svět iluzí, když spíme jsme v ráji, stejně tak některé drogy nám dávají dočasnou iluzi ráje, do ráje se můžeme dostat pomocí umění, jakým je třeba hudba, po smrti těla zde pro duši není peklo ani ráj, smrt to je konec evolučního procesu u živého systému. Belzebub to je naše hříšné ego a opakem ega je čistá moudrost a ta v ráji kraluje. 

Štítky: