Přeskočit na obsah

Autorita má strach ze smíchu

Život je absolutní proces končící smrtí, centrem počítače je procesor, ve kterém probíhá nekonečné množství výpočetních procesů podle programů, stejné je to u člověka i v nás během života probíhá absolutně nekonečné množství nejrůznějších složitých a jednoduchých procesů. Automatickou pračku řídí procesor a v pračce probíhá proces praní prádla a na konci procesu je prádlo čisté, každý proces plní nějaký úkol podle programu nebo osudu, který mu byl dán, vše je v nekonečném pohybu a není možné toto absolutní množství procesů v nás a okolo nás mít pod kontrolou, ani není možné všem těmto složitým procesům porozumět a tím se vyhnout chybám a problémům.

Je snadné v soudním procesu odsuzovat lidi do vězení nebo k trestu smrti, je ale nemožné pro nás porozumět lidem proč nejednají tak jak by měli jednat a proč porušují normy a zákony. V roce 1992 jsem žil 9 měsíců ve Francii na zámku mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, zde jsem sledoval procesy myšlení lidí, co odmítli existovat v sobecké konzumní materialistické společnosti, jestli je jiné prostředí dokázalo změnit? U těchto lidí se změnil jenom povrch jejich myšlení a nasadili si jenom masky slušných svatých lidí, pod těmito ubohými maskami byli zase jenom sobecké svině.

Vzal jsem si na krk zvonečky, co cinkali, a šel jsem do chrámu, kde se oni modlili ke Kršnovi a poslouchali kázání o Kršnovi, často mě z chrámu násilně vyvedli, a nakonec mě odvezli autem daleko od tohoto zámku, abych je tam nerušil v jejich svatém ideologickém království. Civilizace je postavená na tom, aby si lidi nehráli ale, aby mysleli jako sobecké svině, čím větší sobeckou sviní zde budeš tím větší politickou státní funkci zde i mít budeš, prezident si nemůže vzít na krk zvonečky, co cinkají a pronášet nejrůznější státnické vážné projevy, protože by se lidi smáli.

Autorita má strach ze smíchu; Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus atd. ti všichni si vzali obrazně na krk cinkající zvonečky a vešli do chrámu, aby zesměšnili svaté autority, a tak byli za to násilně svatými autoritami i zabiti a stali se z nich mučedníci. Křesťanství, vzniklo evolučně z Kršnovo náboženství, je to jenom ubohá nová Křesťanská sekta, která se odloučila od víry v Kršnu, protože obě skupiny přeci vyznávají odpuštění a nenásilí! Něco vzniká z něčeho, to je logické, umělci se taky neustále duševně vykrádají a právníci se na tom mnoho obohacují, když se mezi sebou umělci soudí o autorská práva. Kršnovo náboženství vzniklo zase z Hinduismu, od kterého se jako sekta kdysi velmi dávno odloučilo, najít počátek každé svaté víry je veliký problém i pro náboženské specialisty.

Štítky: