Vývoj nouzového stavu směřuj k totalitě, podívejme se na minulost u totalit, vždy na začátku každé totality byl nouzový stav, nejhorší jsou dogmatické totality, ve kterých je heslo, násilí vyřeší každý lidský problém. Vše zde jsou protiklady a kauzalita, pravidla hry určuje; vesmír, příroda, ekonomika, politika, morálka, situace, věda, technika, organizace atd.

Každá hra o hodnoty to je naprogramovaný dočasný proces, jaký to vše má smysl, když se zde vše točí od počátku vzniku života v evolučním kruhu? Smyslem všeho je profesionální práce, ze které je veliký užitek, deprese a stres je následkem amatérské práce ze které není užitek, lidově řečeno, dobrota je žebrota.

Zde se dostáváme ke snaze o parazitování mocných na bezmocných a pokud se bezmocní brání tak nastupuje násilí fyzické nebo psychické. Války a konflikty jsou snahou o parazitování mocných na bezmocných, tak jako je drogou cigareta a slivovice, tak je i drogou egoistické parazitování, proto je dělnická práce trestem pro bezmocné ubožáky.

Když přestalo dogmatické náboženství fungovat díky; gramotnosti, tisku, rádiu, televizi, internetu, Facebooku atd. tak jej nahradila konzumní globální kultura, ve které je místo zázraků mnoho náhražek jako je; droga, peníze, sociální systém, reklama atd.