Ano, vlády globálně vyhazují společné peníze z okna mnoho století

Pokud vlády plýtvají penězi je to následek toho, že nám všude mnoho století vládnou amatéři, jak vlastně došlo evolučně k tomu, že nám vládnou amatéři? Příčinou je to že jsme nahradili konkurenci za monopoly a centralizaci, tam kde není konkurence tam se k moci dostávají snadno amatéři a následkem je plýtvání penězi a časem.

Z díla poznáme jistě kdo je amatér a kdo je profesionál stačí se podívat na internet a zde z obsahu snadno poznáme co je profesionální a co je amatérské, řešení spatřuji v GVKB čipech do hlavy, čipy odříznou hříšné mozky od hříšné reality a nahradí tak hříšnou realitu za virtuální GVKB ráj kde se nelže a nekrade, všechny chyby vycházejí z lidského mozku, který chybuje, protože je chybně vyroben a chybně nastaven.