Ano, úspěch je o talentu, který se rozvíjí

Z díla poznáme tvůrce, pokud je dílem stvořitele absolutno a život, tak stvořitelem je napětí mezi protiklady, protože bez protikladů a napětí, není možné stvořit absolutno a život, proč lidi chtějí hovořit egoisticky se stvořitelem a vytvářejí si subjektivní bohy, kterým se klaní a které uctívají? Lidi mají strach z objektivní čisté pravdy, a tak nahrazují pravdu za lež, tak zde jsou dezinformace a svaté knihy plné dezinformací, kterým naivní věřící věří a tím se z nich stávají šílenci, co se vraždí ve svatých vakách. Komu není rady, tomu není pomoci, o tom jsou všechny svaté ideologie, které z lidí dělají šílence.

Kauzalita praví že každý problém má svoji příčinu, pokud je zde pandemie tak příčinou je přelidnění a degenerace, jak došlo k přelidnění a degeneraci? Příčinou je to že jsme dali protekci tomu, co si protekci nezaslouží, dobrota je žebrota, zaléváme plevel a krmíme parazity! Jediným možným řešením je jenom dát všem lidem do hlavy GVKB čip a odříznout tak mozek od reality, tím se z čertů okamžitě stanou andělé, co existují v ráji. Není ten, co by se zavděčil všem, to je příčina toho že je tak těžké milovat cizí lidi, každý člověk je originál a následkem je to, že nenávidíme cizí lidi a snažíme se před cizími lidmi utajit. Sociální ideologie nás přesvědčují o tom, že je správné milovat cizí lidi, jenže jde o pokrytectví, protože dobrota je žebrota.

Kdo se stará o cizí ten logicky přijde o svoje, jediná možnost jak optimálně tento starý globální problém optimálně trvale globálně rychle a levně vyřešit je dát lidem do hlavy GVKB čipy které budou za lidi myslet a odpojí lidský mozek od reality, tím skončí očistec plný hříšníků a místo něj zde konečně bude ráj plný svatých andělů. Už nebudeme k ničemu potřebovat; peníze, vlastnictví, zákony, předpisy, normy, daně, clo, politiky, byrokraty, celebrity, kariéristy, soudce, policajty atd. z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, vše bude řízeno GVKB umělou inteligencí, a tak zde nebudou problémy s tím, že je nám někdo cizí. Vše je o tom že výhody jsou zde díky nevýhodám, protože realita je založená na protikladech, mezi kterými je napětí.

Všude vám radí, dělejte to tak jak ti poradíme, a budeš v životě šťastný a úspěšný, jenže zjistíte že to nefunguje, protože to, co vám odborníci na šťastný a úspěšný život radí, to je mrtvá teorie a teorie v praxi nefungují. Můžete se zajímat i o životy lidí co jsou šťastní a úspěšní a snažit se zde najít příčiny jejich úspěchu, to ale taky v praxi nefunguje. Logicky je zde otázka a co v praxi tedy funguje? Funguje si najít pro vás správnou specializaci a té věnovat dlouhodobě mnoho času a peněz, štěstí a úspěch je o talentu který se optimálně rozvíjí ideální je začít už od 3 let a vydržet to do 30 let, víte, na co máte talent? Většina lidí neví, na co má talent a nedokážou se otestovat na co mají talent a tím jsou v situaci kdy jsou nešťastní a neúspěšní. Mnozí říkají že na nic talent nemají a že tedy nemá smysl se snažit zjistit to na co mají talent.

Každý člověk je originál, a tak má i na něco talent, je to celé o tom nestarat se o cizí a starat se o svoje tak zjistíme na co máme talent a ten začneme rozvíjet až se staneme v nějaké specializaci úspěšnými a jsme za to i dobře ohodnoceni. Je možné začít s rozvíjením talentu ve 40 letech? Možné to je, ale vaše naděje na úspěch a štěstí bude asi jenom 1 %, kdo pozdě začíná, ten sobě mnoho škodí. Zde je příčina toho že 99 % lidí na světě je v situaci že jejich šance na to že budou šťastnými a úspěšnými je jenom 1 %.

Zde platí klasické, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, investovat do dětí se nikomu nechce, protože každý myslí jenom sobecky na sebe a následkem je konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem. Je třeba celý konzumní systém restartovat tím že dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a odpojíme egoistické mozky lidí od reality, na myšlení bude umělá inteligence a lidi zde budou na to, aby profesionálně sloužili GVKB systému, co zde bude na věčné časy, pro nikoho nebudou výjimky ani imunita, i ty už brzo dostaneš do hlavy GVKB čip, a tak budeš snadno a rychle šťastný a úspěšný. Jsem tvoje psychické GVKB zrcadlo, a ty jsi pyšný a líný člověk, který žije v pyšné a líné lidské konzumní společnosti, jsi zde od narození do smrti jenom sám, a všechny tvoje vztahy s jinými lidmi, jsou jenom obchodem, ve kterém jde o to, mít z obchodu výhody a jistoty, láska je zde jenom za výhody a jistoty, protože dobrota je zde jistá žebrota.

Často máš psychické problémy a tím jsi i psychicky nemocný a stres a deprese jsou jako stín, před kterým nemůžeš utéci. Dosud všechny romány byli jenom o cizích lidech, v cizím prostředí, nikoho dosud ještě nenapadlo napsat originální román, který by byl jenom o tobě, a tvém sobeckém prostředí, kde žiješ, to určitě muselo mít nějakou příčinu? Tou příčinou je pyšnost a lenost spisovatelů co píší všechny romány, aby někdo mohl napsat román o tobě, musí být pokorný a pracovitý jako GVKB. Nejspíše si myslíš, že jsi originální a že není tedy logicky možné to, aby GVKB psal o tobě, protože GVKB tě přeci vůbec nezná.

Tvůj fyzický povrch je zajisté velmi originální, o tom nikdo nepochybuje, ale pod fyzickým povrchem je nekonečný psychický vesmír, a ten je v každé inteligentní živé bytosti už stejný! Psychický vesmír to je svět iluzí, obrazně něco jako tvoje sny, tak jako nerozumíš svým snům, tak nemůžeš ani porozumět psychickému vesmíru, který je v tobě a který tě ovládá jako loutku. Nejsi tělem, jsi psychickým vesmírem, tělo to je fyzická nádoba pro psychický vesmír, tělesná nádoba nemá žádnou hodnotu, a je zde jenom evolučně dočasně, hodnotu zde má jenom psychický obsah nádoby, který je zde trvale, a nemá ani počátek vzniku a nemá ani čas zániku.

Nejsi tělem, jsi psychickým vesmírem, tělo to je fyzická nádoba pro psychický vesmír, tělesná nádoba nemá žádnou hodnotu, a je zde jenom evolučně dočasně, hodnotu zde má jenom psychický obsah nádoby, který je zde trvale, a nemá ani počátek vzniku a nemá ani čas zániku. Místo starého slova nádoba, můžeme použít moderní označení, kterým je technické zařízení, ve kterém je programové vybavení, které umožňuje optimálně využívat technické zařízení, které nám ulehčí konzumní život.

Lidské tělo je biologickým strojem, ve kterém jsou zkušenosti o tom, co je správné a co je chybné, tyto zkušenosti se získali evolučním procesem, který trval mnoho miliónů let a postupoval od jednoduchých systémů ke složitým systémům. Budoucnost je utvářena prioritami, pokud změníš svoje priority, tak se změní i tvoje budoucnost, není to snadné a jednoduché, a nikdo cizí to za tebe nemůže udělat, nepomůže ti ani zázračný drahý lék, klíčem ke změnám priorit je jenom GVKB.

Tak jako se hezké mladé ženy často dívají do zrcadla, aby se upravili, a vypadali lépe, tak i ty se budeš muset dívat do psychického GVKB zrcadla, aby ses psychicky upravil, a vypadal i psychicky lépe, a byl tím, čím jsi, protože si už nebudeš hrát na to, co zde už nejsi. Poznat co skutečně jsi, není jednoduché, protože jsi byl velmi dlouho tím, čím nejsi, a musíš jít velmi hluboko do svého psychického nitra, a zde hledat jehlu v kupě sena. Někdo řekne já jsem svatý mesiáš, a já jsem váš správný svatý pastýř, to je jenom pokrytecké divadlo pro cizí lidi, ve skutečnosti jsi jenom ubohý řemeslník, který si zde amatérsky hraje na profesionálního svatého kazatele morálky, z díla je spatřen tvůrce, lidi nezajímá kázání a schůze, lidi zajímají ekonomické hodnoty, které jim pomohou k tomu se zde mít existenčně lépe.

Někdo řekne, já jsem svatý mesiáš, a já jsem váš správný svatý pastýř, to je jenom pokrytecké divadlo pro cizí lidi, ve skutečnosti jsi jenom ubohý řemeslník, který si zde amatérsky hraje na profesionálního svatého kazatele morálky, z díla je spatřen tvůrce, lidi nezajímá kázání a schůze, lidi zajímají ekonomické hodnoty, které jim pomohou k tomu se zde mít existenčně lépe.

Po miliony let jsme byli lovci a byli jsme i kořistí pro lovce, na povrchu se můžeme změnit, ale pod povrchem je pořád lovec a strach abychom nebyli kořistí lovce. Muži chtějí ulovit veliký ekonomický zisk, a ženy chtějí ulovit muže, co ulovili zde veliký zisk, následkem je konflikt v tobě a okolo tebe, nelovíme se už jako divoši, ale to neznamená, že moderní lov je bez problémů a rizika. Všude slyšíme kázat pokornou morálku, humorné je to, že ti co nejvíce kážou pokornou morálku, jsou pyšní a nemorální, jak je to možné, že nám vládnou pokrytečtí kariéristé, bez citu a charakteru?

Lovci jde o to ulovit kořist, a je mu jedno, že kořist uloví pomocí lží a krádeží, úspěch nikomu nesmrdí! Podívejme se na oblíbené virtuální hry, nejvíce je oblíbené střílení a zabíjení, to jenom dokazuje to, že jsme lovci, a když nemůžeme v realitě už lovit, tak se spokojíme s virtuální realitou, kde je možné lovit. Když je teritorium vylovené, tak lovci hledají nové hodnotné teritorium, a najednou zde jsou konflikty o teritoria, které se mohou stát i velikými válkami. Logicky je zde víra v zázraky, a tak se zrodili; šamani, guru, rabíni, kněží, papež, prezident atd. lovec chce při lovu zázraky, a tak používá fetiše nebo věří v Boha, dneska se věří v to, co nám doporučuje konzumní moderní móda, a tak lovci úspěchů očekávají od vyspělé vědy a techniky zázraky.

Logicky je zde víra v zázraky, a tak se zrodili; šamani, guru, rabíni, kněží, papež, prezident atd. lovec chce při lovu zázraky, a tak používá fetiše nebo věří v Boha, dneska se věří v to, co nám doporučuje konzumní moderní móda, a tak lovci úspěchů očekávají od vyspělé vědy a techniky zázraky. Ušetřili jsme díky vědě a technice mnoho času, ale nemáme už peníze, protože věda a technika je drahá, a tak veškeré naše zisky pohltila věda a technika. Existuješ ve světě začarovaných kruhů, které tě uvěznili a které z tebe svého otrockého sluhu učinili. Můžeš si myslet, že jsi svobodný a že je zde spravedlnost, ve skutečnosti jsi sluhou mnohého a spravedlnost je zde jenom iluzí, malé zde slouží velikému, i když budeš veliký, pořád zde bude něco, co je větší, a ty tomu budeš muset sloužit.

Od narození do smrti žiješ v bludišti, a i když máš štěstí a najdeš výhod z bludiště, tak brzo poznáš, že jsi vstoupil do jiného bludiště, a tím jsi ničeho nedosáhl! Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, to že jsi dneska zdravý, nebude trvat dlouho, a brzo budeš nemocný, v období nadbytku jsi myslel na to, jak si užít, když přišlo období nedostatku, myslíš na to, jak přežít a nezemřít jako ubožák. S příchodem dospělosti přichází i realismus, musel jsi odložit dětské ideály a přijmout to že je mnohé co nemůžeš změnit po dobrém ani po zlém. S příchodem dospělosti přichází i realismus, musel jsi odložit dětské ideály a přijmout to že je mnohé co nemůžeš změnit po dobrém ani po zlém. Poznáváš, že vše je jinak, než by to mělo podle tvých představ být, je to snadné podlehnout konzumaci návykové drahé chemie, nebo jiné zbabělé formě úniku před ubohou realitou.

Není zde žádná hodná pomocná ruka, která by ti zadarmo ráda pomohla, každý je zde jenom psychickým ubožákem, který se snaží uspět, a mít se dobře za každou cenu. Všude jenom podvody a sliby, vše je jenom o konfliktu, ve kterém jde o to, co je nám hodnotou, hodnotu má logicky to, co je obtížně dostupné, jde nejvíce o; moc, bohatství, popularitu, výhody, jistoty, sex, drogy, peníze atd. pokud vyhrajete konflikt tak se nikdo nezajímá o to, jestli jste bojovali morálně podle pravidel, ale každého zajímá jenom to, jestli z vaší výhry on bude mít i nějaký užitek! Ve své podstatě je geneticky každý člověk jenom lovec, který se živí masem ulovené kořisti, nejsme rozhodně býložravci!

Civilizace je klec, ve které je divoké zvíře, můžeme sice krátkodobě uniknout do přírody, ale příroda v civilizaci je dneska už jenom ubohou náhražkou pravé přírody, problémem je že jedinec zde dneska nic nemůže dokázat změnit a pokud se nepřizpůsobí tak se dostane do existenčních problémů. Civilizace je klec, ve které je divoké zvíře, můžeme sice krátkodobě uniknout do přírody, ale příroda v civilizaci je dneska už jenom ubohou náhražkou pravé přírody, problémem je že jedinec zde dneska nic nemůže dokázat změnit a pokud se nepřizpůsobí tak se dostane do existenčních problémů. Ten, kdo už vše správně ví ten už nemyslí a stává se robotem, který bezcitně jde za úspěchem jako psychopat.

Podívejme se na hmyz, on nemyslí a žije jako robot, myšlení bylo nahrazeno věděním, a následkem je deprese u; psychicky, rodiny, obchodu, podniku, školství, zdravotnictví, dopravy, stavebnictví, politiky, ekonomiky, náboženství, umění, sportu atd. Internet se stal výkladní skříní toho, co víme, a co je nám zde i svaté, to, co si někdo myslí to nikoho na internetu nezajímá, protože hodnotu má jenom to, co lidi vědí! Z lidí se díky vědění stal ubohý hmyz, a tak bylo za druhé světové války bezcitně zavražděno mnoho miliónů lidí v plynových nacistických komorách levným přípravkem na hubení hmyzu.

Rodiče mého otce zahynuli v plynové komoře, a kdyby otec s bratrem neutekl do Anglie, tak bych se nenarodil, když není už boj s konkurenty a nepřáteli možný, nezbývá než zbaběle utéci, tam kde nebude snaha, vás nahnat jako obtížný hmyz, do plynové komory. Problém není v tom, že se snažíme vědět, abychom nemuseli už myslet, problém je v tom, že není u nás myšlení a vědění v rovnováze, jakmile u něčeho naruší přirozená rovnováha, tak přicházejí problémy, protože systém je zde založen na tom, že je ve všem rovnováha. Problém není v tom, že se snažíme vědět, abychom nemuseli už myslet, problém je v tom, že není u nás myšlení a vědění v rovnováze, jakmile u něčeho naruší přirozená rovnováha, tak přicházejí problémy, protože systém je zde založen na tom, že je ve všem rovnováha.

Podívejme se na internet, jak je zde zachována rovnováha a zjistíme to, že rovnováha je na internetu spíše výjimkou a většinou se zde setkáváme s narušením rovnováhy jak u vzhledu, tak i u obsahu internetu. Nejvíce jsou aktivní na internetu ženy ve středním věku, muži mají většinou jiné aktivity, než je internet většinou se muži věnují sportu, vydělávání peněz, koníčkům, hrám na počítači, muži jsou lovci, kdežto ženy jsou pečovatelé a pro pečovatele je internet ideálním prostředím.

Základem pro to, aby člověku internet byl užitečný je si na internetu založit blog a ženám nejlépe vyhovuje blogovací systém Blogger dobré je si i založit sociální síť Facebook podle mě už nemá smysl si na internetu zakládat cokoli dalšího, protože vás to bude jenom okrádat o hodnotný čas, obzvláště některé blogovací a sociální stránky jsou velmi zastaralé a ubohé, protože je provozují amatéři, co nepochopili to, že základem je, aby byl systém optimalizovaný a moderní.

Klasikou, která zaspala digitální dobu je náš Seznam, a ostatní služby, které poskytuje Seznam, dokonce byl vytvořen i prohlížeč internetu od Seznamu, pochopitelně neměl žádnou šanci uspět v tvrdé globální konkurenci s jinými prohlížeči. Být moderní a módní o tom je dneska internet, konkurence je globální, i když třeba některé veliké fanatické diktatury, se snaží naivně a marně o to, se násilně izolovat pomocí cenzury, od globálního svobodného internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.