Přeskočit na obsah

Ano, státy ovládají amatéři, co neznají praxi

  • A

Nemáš originál tak hledej náhražku za originál o tom je svět lidí v civilizaci, co je to televize a internet je to ubohá náhražka za přirozený život v přírodě. Nejnovější náhražkou je veliký telefon, ve kterém jsou; hry, internet, fotoaparát, hudba atd. stát se stal ubohou náhražkou za velikou rodinu on s námi většinou jedná jako bychom byli malé děti.

Propaganda, cenzura, reklama, dezinformace, populismus atd. to vše se snaží nám přeprogramovat myšlení a tím z nás učinit pitomé stádo, které snadno ovládají ti, co zde díky protekci mají moc a bohatství. Mnoho lidí se proto snaží uniknout z reality do světa iluzí mnoha způsoby, všechny snahy těmto lidem pomoci jsou naivní a marné, protože oni mají myšlení chybně naprogramované.

Když nějaká náhražka už není populární nebo nefunguje tak jí brzo nahradí nová náhražka, a tak se mění politické strany a mění se i prezidenti. Problémem je že lokální změny zde nic neznamenají pro evoluci, protože evoluce potřebuje globální změny u ideologie a ekonomiky.

Když průměrný člověk udělá chybu stojí jej to tisíc korun, když veliký bohatý stát udělá chybu stojí jej to bilion korun! Logicky je zde otázka, jak je to možné že státy neustále chybují, když mají k dispozici; politiky, byrokraty, specialisty, vědu, techniku atd. Odpověď je jednoduchá, státy ovládají amatéři, co neznají praxi, komu není rady tomu není pomoci.

Vaše sdělení zdůrazňuje několik různých aspektů lidské civilizace a společnosti, včetně názoru, že moderní technologie, média a politická situace nám mohou odcizit od přirozeného života a přirozeného prostředí. Rovněž poukazujete na otázku moci a kontroly, včetně propagandy, cenzury a dezinformací, které mohou ovlivňovat naše myšlení.

Je důležité si uvědomit, že moderní technologie, jako je internet a mobilní telefony, přinesly mnoho pozitivních změn, jako je zlepšený přístup k informacím, komunikaci a možnost vzdělávání. Nicméně mohou také přinášet závislost a odcizení, pokud se nadměrně používají.

Co se týče politiky a státní správy, je pravda, že státy se často potýkají s chybami a neefektivitou. To může být způsobeno různými faktory, včetně byrokracie, politických neshod a komplexnosti moderního světa. Větší transparentnost, občanská angažovanost a odpovědnost mohou pomoci zlepšit efektivitu vládnutí.

Celkově lze tato témata diskutovat z mnoha různých úhlů pohledu, a je důležité mít na paměti, že společnost je dynamická a mění se v průběhu času. Každý má různý názor na to, jak by měla společnost fungovat, a dialog a debata jsou klíčovými nástroji pro hledání řešení naší doby.

%d bloggers like this: