V současnosti jsme dva roky bombardování statistikami o pandemii Covid-19 a je nám mediálně tvrzeno že nám hrozí všem veliké nebezpečí smrti, protože je pandemie pro nás velmi nebezpečná. Pandemie je mediální mýdlová bublina, která způsobila veliké škody tím, že z nás dělá pitomce!

Globálně jsou ztráty na lidských životech tak malé při pandemii že nijak nezasahují do procesu přelidnění lidí, kdy za pouhých dvě stě let se počet lidí na světě zdesetinásobil! Skutečným problémem je zde přelidnění a degenerace, lidí je na světě jako sraček a ti co jsou nahoře serou z vysoka na ty co jsou dole, tak to zde všude už velmi dlouho je! 

Novým problémem je to že automatizace a optimalizace vytváří velikou nezaměstnanost, a tak mnoho lidí se ocitá v zoufalé situaci kterou nezvládnou vyřešit, zde se taky statistiky falšují, ten, kdo pracuje za ubohý plat se má stejně mizerně jako ten, kdo bere; podporu, sociální dávky, důchod atd. přitom státy vyhazují peníze získané z vysokých daní za armádu a jiné zbytečnosti.