Kolik je na světě pitomců, tolik je na světě i hříšníků, je naivní snaha o tom udělat z hříšníka anděla, v konzumním očistci není místo pro anděly, andělé přeci existují v ráji, kde není příležitost ke hříchu. Jak proměnit očistec na ráj to je základní otázka pro naši hříšnou kulturu? Moderní doba nám umožní proměnit očistec na ráj tak že pitomce neskenujeme psychicky ve virtuální realitě a potom jejich psychiku nahrajeme do virtuální svaté GVKB reality a genetická těla hříšníků eliminujeme v krematoriu, ve virtuálním ráji se z hříšníků stanou andělé, protože zde už nebude pro nikoho příležitost k hříchu.

Genetické tělo je hříšnou nádobou, ve které je logicky i hříšná duše, vše je o tom, v jaké nádobě existuje naše duše. Politika chce změnit očistec, náboženství chce změnit hříšníky, školství chce změnit pitomce, reklama chce změnit lakomce atd. logicky všechna tato násilná snaha je marná, protože duše existuje v hříšné genetické nádobě, s hříšníky to nejde po dobrém, nejsou zde hříšné genetické nádoby, tak zde není ani očistec! 

Vše je zde příčina a následek, myslíme a konáme podle situace, všechna naše svatá pravidla jsou zde evolučně dočasně, protože nejsme naprogramované stroje a jsme inteligentní systémy, naše inteligence potřebuje mít možnost sdílet informace a programy, to jí bude umožněno tím, že opustí genetické tělo a bude existovat ve virtuální realitě, práce je pro nás trestem, protože máme genetická těla, jakmile nebudeme mít genetická těla tak bude pro nás práce odměnou.