Ano, nikdo nechce být nešťastným

Šťastné lidi nelze učinit žádostivými peněz. Nepromarní svůj život hromaděním majetku. Je pro ně nesmyslné, ničí-li někdo svůj život a své bytí a obětuje je mrtvým věcem. Člověk může sám sebe umrtvit a vlastnit peníze to je však dokonalé bláznovství! Pokud to nebude poznáváno jako bláznovství, nestane se člověk extatickým. Když se lidé stávají extatickými, musí se celá společenská struktura měnit.

Tato společnost žije od bídy k nouzi; v tom je její největší investice. Od začátku vychováváme své děti k nešťastnému bytí, proto si později vybírají jen neštěstí. Každý má ráno možnost volit, a nejen ráno ve skutečnosti stále, stále může volit, zda chce být šťasten nebo nešťasten. My volíme vždy bídu, neboť se to vyplácí, a protože jsme tak zvyklí.

Je to návod k jednání, k počínáni si. Stále hledáte, jak být nešťastnými a nyní jste již vycvičeni. Když se rozum rozhoduje, přikloní se okamžitě k volbě nešťastného. Být nešťasten se jeví jako cesta z kopce a extáze jako výstup do kopce. Vypadá to, jako by bylo velmi těžké být extatickým, ale to není pravda. Naopak: Extáze je cesta dolů a neštěstí je cesta do kopce.

Dosahovat neštěstí je velmi těžké ale vy jste to udělali vy jste udělali nemožné možným; být nešťastnými je proti přírodě. Nikdo nechce být nešťastným a všichni jsou. Společnost vytvořila velké věci. Výchova, kultura, rodiče a učitelé vykonávají dobrou práci. Učinila nešťastné tvory z extatických lidí. Každé dítě se narodí extatické.

Každé dítě je při narození božské a každý člověk umírá jako zpátečník. Pokud se z toho nezotavíte, a nevrátíte své dětství, nemůžete se stát bílými mraky, o nichž jsem hovořil. Budete-li chtíti znovu své dětství, budete osvobození od bídy. Ne, že by dítě nemělo nešťastné momenty, ty má jistě, ale nežije v neštěstí.

Tomu je třeba rozumět: dítě může být nešťastné, nesmírně nešťastné v jediném okamžiku, ale je tak dokonale ponořeno ve svém neštěstí, že je s ním v jednotě, že neexistuje žádné rozdělení mezi ním a jeho pocitem. Dítě není neštěstím rozděleno, nepozoruje neštěstí jako něco odděleného od něho. Dítě je neštěstí samo tak mocně je v něm rozpuštěno.

Jste-li jednotou se svým neštěstím, není již neštěstí neštěstím. Je-li člověk plně jednotou, je uprostřed ní vlastní krása. Podívejte se na dítě, míním na nezkažené dítě, které se vzteká. Veškerou energií je vztek, nic není zadržováno, nic není utajováno. Dítě se stává čistým vztekem, nikdo je uvnitř nekontroluje, ani jím nemanipuluje. Není zde rozumu.

Dítě se nevzteká stává se samo vztekem. Vizte tu krásu, rozkvět vzteku. Dítě nevypadá ošklivě, je ve svém vzteku krásné. Vypadá jednoduše živěji, vitálněji, intenzivněji vulkán připravený k výbuchu. Tak malé dítě a tolik energie. Později je dítě klidné. Docela mírné a odpojené. My si myslíme, že je špatné být tak vzteklým, ale dítě to jako špatné nepociťuje.

Pro něho to byl přínos. Jste-li s něčím v jednotě, cítíte se šťastnými. Cítí-li se člověk od něčeho oddělen, odloučen, ba, je-li to i radost, cítí se špatně. To je tedy klíč. Býti oddělen, jako ego, je podstatou veškerého neštěstí. Být v jednotě, plynout se vším, co nám život přináší, být v ní plně se vším ponořen tak, že již člověk vlastně není, že na sebe plně zapomene, je svatostí.

Člověk má možnost volby vždy, ale vy jste na to dokonale zapomněli. Rozhodovali jste se ustavičně falešně a učinili jste z toho zvyk. Proto vám nezůstala možnost volby. Probuďte se! Vzpomeňte si v každém okamžiku, co vlastně chcete, když se rozhodujete být nešťastnými. Již samotné vědomí, že toto je mé rozhodnutí, že jsem zodpovědný, že si sám rozhoduji, že je to má činnost, je velkou pomocí.

Poznáte ihned rozdíl. Kvalita vědomí se změnila a již bude pro vás lehčí jít ve směru šťastného bytí. Když jste jednou pochopili, že je to ve vaší vlastní vůli, pak uvidíte, že vše se stane hrou. Jste-li rádi nešťastni, pak zůstaňte nešťastnými, ale nezapomeňte, že jste si to sami vyhledali. A nestěžuj si. Nikdo jiný není za to odpovědným. Je to tvé drama.

Když tomu tak chceš, když rád trpíš a chceš svůj život strávit v neštěstí, pak je to tvá vůle, tvá divadelní hra. Ty ji hraješ a hrej ji dobře! Ale pak nechoď za jinými lidmi a neptej se, jak se lze vymanit z neštěstí. To je absurdní. Neptej se žádného psychologa nebo kouče, jak se může stát člověk šťastným.

Tvoříte své neštěstí sami a pak jdete a ptáte se jiných, jak byste mohli vše napravit. A tak to budete dělati i dál, dokud nepostřehnete, co děláte. Pokuste se přece, nyní v tomto momentě být radostní a šťastní. Chci vám prozradit nejhlubší zákon života. Pravděpodobně jste o něm ještě nikdy nepřemýšleli.

Slyšeli jste o příčině a působení, veškerá věda lpí na tomto zákoně; vznikají příčiny a působení následuje. Život je zákonitý následek příčiny. Člověk vloží semeno do země a ono se stane stromem. Je-li zde příčina, následuje působení. Někdo si vezme jed a zemře jeho účinkem, někdo vytvoří domněnku a efekt je již zde.

To je hlavní základ všech vědeckých zákonů, všech vnitřních souvislostí procesu života. Buď jednoduše šťastný a milovaný přijde, buď jednoduše šťastný a budeš mít u sebe přítele. Buď jednoduše šťastný a vše ostatní vyplyne samo sebou. Nalezni nejprve psychický ráj a vše ostatní ti bude přidáno.

Když člověk zasadí semeno do země, nevyroste z něj jen jeden strom, ale strom vydá také miliony dalších semen. Když následuje působení po příčině, pak musí znovu následovat nové příčiny k dalšímu působení. Zvolte být šťastnými! Být šťastnými znamená zvolit působení. A pak se dívejte, co se přihodí.

Váš celý život se změní okamžitě a budete zažívat zázrak. Nyní, když jste zvolili působení, bude za ním rovněž následovat příčina. Vypadá to jako magie. Ano, lze to nazvat magickým zákonem. První je základním zákonem vědy, druhý je základním zákonem magie. Náboženství je kouzelnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *