Ano, na lži je postaven konzumní očistec

Tak jako pro vznik života a vznik člověka, jsou potřeba určité specifické podmínky, tak i pro vznik svaté víry v boha jsou potřeba určité specifické podmínky, co z toho plyne? Pokud se podmínky změní k horšímu tak je následkem problém, který může způsobit zánik života nebo víry v boha. Realita je o splnění podmínek, to, co nesplní podmínky to má problémy, podívejme se na jinověrce, nesplňovali podmínky, a tak jsme je na kůly napichovali, v moderní době je eliminujeme v plynových komorách nebo pomocí bomb. Každá organizace má svoje podmínky, které musí ten, kdo je v organizaci splnit jinak má v organizaci problémy.

Co bylo dříve pravda nebo lež, první byla lež a potom zde byla pravda. Je to o hodnotách, lež nemá žádnou hodnotu, a tak je zde první, pravda má hodnotu, a tak je zde druhá, proč má pravda hodnotu a lež nemá hodnotu? Pravda to jsou základy, na kterých můžeme postavit ráj ve kterém se budeme mít dobře, lež to je písek a pokud na písku něco postavíme tak to spadne a budeme tak žít v pekelném očistci. Já jsem pravda, a na tom co říkám lze postavit ráj, to, co říká reklama, to je lež a na lži je postaven konzumní očistec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *